16. ročník soutěže „CO VÍŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH?“ / „ČO VIEŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH?“

V prostorách Obřadní síně rozlehlého komplexu brněnské Vojenské nemocnice (bývalá Kapitulní síň kanonie premonstrátů s kostelem Nanebevzetí P. Marie) v Brně-Zábrdovicích se 8. června 2017 konalo finále 16. ročníku mezinárodní soutěže „CO VÍŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH?“ / „ČO VIEŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH?“. Po symbolickém zahájení spojeném se shromážděním před pomníkem padlých v Brně-Židenicích byla soutěž konaná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohuslava Šimka, starosty místní části Brno-Židenice a bývalého mistra světa v krasobruslení Mgr. Reného Novotného, ředitele Vojenské nemocnice plk. ing. Antonína Vodáka a brněnského nakladatele Šimona Ryšavého slavnostně zahájena operní pěvkyní Věrou Bakalovou, která zazpívala státní hymny Slovenské republiky, České republiky a hymnu moravskou – píseň „Moravo, Moravo“. Poté se slova ujal tradiční moderátor a hlavní organizátor soutěže ing. Miloslav Alexej Fryščok, aby vyhlásil vítěze literární soutěže a oficiálně zahájil tradiční tříkolové boje: čtvrtfinále, semifinále a finále.

Naše gymnázium, jako tradičního účastníka, v letošním roce reprezentovali tři žáci: již počtvrté se soutěže zúčastnila loňská absolutní vítězka Tereza Gottwaldová ze septimy, naopak poprvé se do Brna probojovali dvěma náročnými předkoly žáci tercie Filip Jiřík a Vojtěch Dořičák.

Náročné testové otázky čtvrtfinále, které zvládli všichni soutěžící bez problémů, pak vystřídala semifinálová klání, zvaná „malá finále“, neboť jde vlastně o finále samostatné I. a II. kategorie, tedy žáků základních resp. středních škol. V první kategorii obsadili naši žáci první (Vojtěch Dořičák) a druhé (Filip Jiřík) místo, vítězství si dokázala vybojovat i Tereza Gottwaldová soutěžící ve druhé kategorii.

Následovalo převzetí cen z rukou veterána druhé světové války Vladimíra Stěpanoviče Hrozného (nar. 5.5.1923 ve Vladivostoku), který od léta roku 1941, kdy dobrovolně vstoupil do svazku Rudé armády, prošel různými jednotkami a oblastmi (mj. balkánské země, Maďarsko) východní fronty, aby se jako průzkumník ocitl na samém prahu druhé světové války (8. května 1945 o půlnoci) v Praze.

Po předání cen za „malá finále“ byly zahájeny boje tzv. velkého finále, do kterého postoupilo deset nejlepších účastníků bez rozdílů kategorií. Dle předem stanoveného klíče z každé kategorie automaticky postoupili první čtyři nejlépe umístění účastníci a ty pak doplnili dva další, kteří dosáhli v semifinálových testech nejlepších výsledků. Dle výše uvedených výsledků bylo jasné, že postoupit dokázali i naši reprezentanti, potěšitelnou skutečností se ale stalo, že nejvíce bodů v testu semifinálového kola, který měl stejné znění pro obě kategorie, ale účastníci ho psali odděleně, získal Vojtěch Dořičák.

Finálové boje byly strhující především díky náročnosti otázek, je tedy jasné, že i závěrečné pořadí vykazovalo, s výjimkou vítězné Terezy Gottwaldové, která svým soupeřům unikla o tři body, minimální rozdíly. Závěrečná bilance je pro naše gymnázium více než potěšující: Vojtěch Dořičák obsadil dělené 4.-5. místo, Filip Jiřík se díky svým znalostem legionářské problematiky dokázal se ziskem 17 bodů probít na celkové 2. místo a Tereza Gottwaldová, která získala bodů 20, dokázala i letos, jak už bylo uvedeno, zvítězit. Vedle vítězných vavřínů následovalo předání cen vítězům opět spojené se stiskem ruky pana Vladimíra Stěpanoviče Hrozného, jehož život lze chápat nejen jako symbolické pokračování legionářských tradic, ale i velký morální příklad zcela se vymykající dnešní době: sám prožil nejenom tvrdé boje na východní frontě, kde byl čtyřikrát raněn, ale i poválečné šikanování ze strany sovětské tajné policie, jež vyvrcholilo několikaletým vězením na severním Urale ukončeným amnestií po Stalinově smrti. Teprve poté mohl být repatriován do Československa za svou manželkou.

Krásný příklad nezlomného člověka, který nikdy od svých morálních zásad neustoupil, nemohl být lepší tečkou za soutěží, která právě tyto hodnoty propaguje a nenásilnou formou spojuje dva na světě nejbližší národy – Čechy a Slováky.