„Bible a my“ – historicky nejlepší umístění

Dne 22. března 2019 se konalo v budově Biskupského gymnázia v Brně celostátní finále XXVI. ročníku soutěže „Bible a my“. Nejlepší z více než šesti tisíc účastníků školních kol, rozdělení podle věku do čtyř kategorií, se utkali nejdříve v základním kole, které zahrnovalo test a po jeho úspěšném zvládnutí postoupilo do finále jednotlivých kategorií vždy šest nejlepších účastníků. Naši školu reprezentoval žák kvinty Filip Jiřík, kterému se jako jedinému z žáků Masarykova gymnázia podařilo uspět ve školním a následně i v okresním kole, odkud do brněnského finále postoupil. Nashromážděné zkušenosti i zkušenosti z minulých ročníků pak bohatě zúročil v samotném finálovém klání, kdy se mu, jako dosud jedinému zástupci naší školy, podařilo po vynikajícím výkonu v písemné části postoupit v dané kategorii (středoškoláci ve věku 15-19 let) mezi šest nejlepších.

Soutěž, kterou pořadatelé, tak jako každoročně, vzorně připravili, pak gradovala. Filip, který do finále postoupil z vynikajícího druhého místa, bojoval, seč mu síly stačily, a nakonec s minimální ztrátou obsadil čtvrté místo, tedy historicky nejúspěšnější umístění, jakého kdy žák Masarykova gymnázia v této soutěži dosáhl. Opět se ukázalo, jak je soutěž náročná a její účastníci vyrovnaní: vítězem se mohl stát kdokoli z perfektně připravených finalistů a v závěru rozhodovaly doslova detaily, kdy záleželo i na troše štěstí či skladbě soutěžních otázek.

K mimořádnému úspěchu Filipovi gratulujeme, děkujeme mu za pečlivou přípravu i za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v následujících ročnících této soutěže.