Biologická exkurze do zoologické zahrady v Ostravě

Dne 29. 5. 2019 se naše třída tercie v rámci biologické exkurze vypravila do zoologické zahrady v Ostravě. Náš program však nespočíval pouze v pozorování cizokrajných zvířat. Jeli jsme sem hlavně proto, abychom si ověřili naše přírodovědné znalosti a rozšířili naše obzory o nové vědomosti.

Hned na začátku při vstupu do zahrady jsme obdrželi pracovní listy s lehčími i záludnějšími otázkami. Ty jsme pak ve skupinkách společnými silami vyplňovali při pobytu v ZOO. Odpovědi se nenacházely pouze na informačních tabulích, ale dokonce i na zvířatech samotných a především ve velice poutavé přednášce, která byla příjemným zpestřením našeho výletu. Ta nás naučila spoustu nového o evoluci, neboli vývoji organismů, například za jakých podmínek může evoluce probíhat nebo též jakými způsoby my lidé neustále evoluci narušujeme. Také jsme se dozvěděli o rozdílech mezi lebkou a chrupem masožravce, býložravce a všežravce. V neposlední řadě jsme si také povídali o tom, čím vším se od sebe mohou odlišovat různé druhy zvířat. Troufám si říci, že většinu z nás celá přednáška velice zaujala, a myslím, že nám také poskytla spoustu nových zajímavých informací. V závěru exkurze si od nás paní učitelka Bordovská hotové pracovní listy vysbírala, aby zjistila, kolik jsme toho pochytili a jak pilně jsme pracovali.

Domnívám se, že si celá naše třída výlet užila. Ať už díky přichystanému programu, pozorování zvířat nebo třeba díky volnému vstupu do výběhu koz, kam se mnoho žáků těšilo. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost zoologickou zahradu navštívit, a těšíme se na následující biologické exkurze.

Jana Netušilová, tercie