Biologická exkurze volitelného předmětu „Základy praktické biologie“ na Červeném kameni

Ve středu 2. května 2018 se část třídy kvarty v rámci volitelného předmětu Základy praktické biologie vydala na Červený kámen v Kopřivnici.

U Jasníkovy studánky jsme si vysvětlili některé zásady zvažování rizik pitnosti vody v přírodě, ukázali jsme si i bezobratlé živočichy indikující čistotu vody (např. blešivci). Původně jsme měli sledovat vzácné orchideje vstavače bledé, ale rychlý nástup přírody způsobil, že tyto rostliny byly už po odkvětu. Místo nich jsme mohli obdivovat jiné orchideje: vstavače mužské znamenané a okrotice dlouholisté. Na mnoha místech se již blížily ke květu další nádherné rostliny – lilie zlatohlavé a orlíčky plané. Po dendrologické části exkurze, ve které jsme se učili poznávat běžné druhy našich stromů nejen podle listů, ale i kůry či pupenů, jsme navštívili přírodní vyhlídkové místo: Raškovu vyhlídku. Krátce po třetí hodině jsme exkurzi zakončili v Kopřivnici.

Volitelné předměty jsou pro takovéto exkurze zvláště výhodné, neboť menšímu počtu žáků lze daleko lépe ukázat detaily, díky kterým je naše příroda tak úchvatná a jedinečná. Na fotografiích je zachycen stále populárnější česnek medvědí a některé ze sledovaných druhů chráněných zákonem: měsíčnice vytrvalá, vstavač mužský a okrotice dlouholistá.

Mgr. Pavel Netušil, předseda předmětové komise biologie