Celostátní finále XXV. ročníku soutěže „Bible a my“

Dne 23. února 2018 proběhlo v kulturním domě Strážničan ve Strážnici celostátní finále XXV. ročníku soutěže „Bible a my“. Finálové klání mělo vpravdě symbolický charakter, neboť po mnoha dlouhých letech proběhlo v místě, kde soutěž vznikla a odkud je každoročně organizována. Masarykovo gymnázium reprezentoval žák kvarty Filip Jiřík, kterému se jako jedinému z našich zástupců podařilo postoupit z okresního kola a zúčastnit se tak finálových bojů, což se podařilo jen asi 130 žákům základních a středních škol z letošních rekordních 6 613 účastníků. Srdnatý boj náš staronový a zkušený reprezentant proměnil v rámci své, tj. třetí kategorie, ve velmi pěkné celkové 22. místo. V základním testu získal vynikajících 25 bodů ze 30, a tak mu chyběly jen o 3 body k postupu do šestičlenného finále. Tato statistika jasně ukazuje na velmi vysokou úroveň soutěže, kde mezi čtyřiceti finalisty jeho kategorie nebylo slabých soupeřů. Filip Jiřík tak úspěšně navázal na svou předešlou finálovou účast v této soutěži, kdy se před třemi lety také dokázal probojovat do celostátního finále, jež tehdy proběhlo v jihomoravských Hustopečích. Soutěž, kterou pořadatelé, tak jako každoročně, vzorně připravili, pak byla doplněna doprovodným programem, navíc si všichni účastníci mohli po ukončení finálových bojů vychutnat kolorit malebného moravského městečka. Není bez zajímavostí, že má Strážnice i jednu velmi silnou vazbu na náš region, neboť v ní (stejně jako předtím i u nás doma v Příboře) na piaristickém gymnáziu působil jako učitel příborský rodák, vlastenec a kněz-piarista Bonifác Buzek. Pro nás krajany pak bylo velkou radostí číst jeho jméno mezi nejvýznamnějšími osobnostmi, které zasáhly, po boku tamních studentů Jana Amose Komenského, Jana Evangelisty Purkyněho a Tomáše Garrigua Masaryka do dějin Strážnice.