Celostátní kolo olympiády v ruském jazyce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně konverzační soutěž v ruském jazyce, kterou realizuje Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání. Žáci se soutěže účastní nejprve ve školních kolech, pak následují kola krajská a z každého kraje jeden nejlepší postupuje do finále soutěže, kterým je ústřední kolo v Praze.

Vítězi školního kola této soutěže na Masarykově gymnáziu v Příboře byli Agáta Vahalová z kvinty a Vojtěch Štěpán ze 3.A. Oba se 18. března 2019 zúčastnili krajského kola, které se konalo v Ostravě. Agáta Vahalová soutěžila v kategorii SŠ II, utkala se tak se zkušenějšími soupeři, kteří se studiu ruštiny věnují mnohem déle než ona. Tyto soupeře bylo těžké porazit, ale přesto se s nimi Agáta důstojně vypořádala. I přesto, že se jí nepodařilo umístit se na vítězných místech, reprezentovala důstojně a odnesla si ze soutěže mnoho postřehů a zkušeností.

Vojtěch Štěpán se na gymnáziu učí anglický jazyk a jazyk francouzský. Ruštině se věnuje ve svém volném čase, je milovníkem tohoto jazyka a několikrát v minulých letech soukromě navštívil Ruskou federaci. Proto byl zařazen do kategorie SŠ III, která je určena středoškolákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. V krajském kole soutěže s počtem 29 bodů z 30 možných jednoznačně zvítězil a postoupil tak do celostátního finále.

Ústřední kolo soutěže se konalo v úterý 9. dubna 2019. Do krásného prostředí Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6 se sjeli soutěžící z 9 krajů ČR. Vojtěch, který reprezentoval nejen naši školu, ale i Moravskoslezský kraj, se ve své kategorii utkal se soupeři, kterými byli většinou středoškoláci vyrůstající v rusky nebo ukrajinsky mluvícím rodinném prostředí. Nezalekl se silné konkurence a s vervou se pustil do všech soutěžních částí: poslechu, ústního rozhovoru a popisu obrázku. Před tříčlennou hodnotící komisi důstojně reprezentoval naši  školu a celkově se nakonec umístil na 6. místě. Slavnostní atmosféru celé akce umocnilo to, že při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků pogratuloval soutěžícím k vysoké úrovni ruštiny zástupce velvyslanectví Ruské federace v ČR Nikolaj Brjakin a ředitel RSVK Andrej Končakov.

K mimořádnému úspěchu Vojtovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

PaedDr. Eva Lénertová, vyučující Rj