Den otevřených dveří

Ředitelství Masarykova gymnázia v Příboře Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

ve středu 7.2.2018 od 14:00 do 18:00 hodin

o

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

o

V rámci Dne otevřených dveří můžete mimo jiné navštívit:
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce, ukázka tzv. Google Cardboardů
– ukázku 3D tisku a informace o projektu eduroam
– veřejnou zkoušku hudebního sboru Valentin
– vystoupení divadelního souboru Žluté S.A.K.O. s divadelní hrou „An Afternoon on the Beach / Odpoledne na pláži“

o

Celkový program Dne otevřených dveří naleznete zde.

o

Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!