Den otevřených dveří

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční:

ve středu 30.1.2019 od 14:00 do 18:00 hodin

o

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

o

V rámci Dne otevřených dveří můžete mimo jiné navštívit:
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– výstavu žákovských výtvarných prací inspirovaných 100. výročím založení Československa včetně unikátních maleb
– přednášku Mgr. Petra Caloně na téma „Trollové na internetu“

o

Anotace přednášky na téma „Trollové na internetu“

„Tato přednáška vás neuvede do severské mytologie či do světa Bradavic a Harryho Pottera. Pro nezasvěcené lidi jsou to pouze vymyšlená stvoření ze světa knih či filmů. Přesto je opak pravdou… trollové žijí mezi námi. V internetovém slangu tak nazýváme účastníky online diskusních fór a sociálních sítí, kteří nám zasílají záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní příspěvky a snaží se nás vyprovokovat k emotivní odezvě. V současné době jsou trollové víc využíváni sociálními inženýry, kteří se za úplatu či z pouhého přesvědčení stávají spolupracovníky, a jejich činnost bývá za účelem dosažení nějakého cíle koordinována. Na přednášce si ukážeme pouhý zlomek zmapované činnosti těchto diskutérů, kteří mohli svou činností změnit smýšlení a zaměření lidí na sociálních sítích. Tato přednáška si neklade za cíl naučit vás vzdorovat těmto praktikám, ale především seznámit vás s tímto trendem a poukázat na to, že internetové prostředí může mít i svou stinnou stránku.“

o

o

Součástí Dne otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia

„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“

o
o

Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.

Chcete-li se blíže seznámit s aktivitami školy v průběhu uplynulého školního roku, nahlédněte do Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2017/2018.

Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!