Dny otevřených dveří

Ředitelství Masarykova gymnázia v Příboře Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

v pátek 30.11.2018 od 14:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu 1.12.2018 od 9:00 do 12:00 hodin

o

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

o

V pátek můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– reprízu jedinečného koncertu Komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře s názvem „STO LET ČESKOSLOVENSKÉ PÍSNĚ“ (od 16:30 hodin v aule školy)
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– vystoupení školního divadelního souboru Žluté S.A.K.O. s krátkou divadelní hrou „Fanynka“
– výstavu žákovských výtvarných prací inspirovaných 100. výročím založení Československa včetně unikátních maleb
– prezentace projektu „GET UP and GOALS!“ Global Education Time (součástí bude přednáška Jana Polešovského ze sexty a učitele školy Mgr. Petra Caloně na téma „Cíle udržitelného rozvoje“, žákovský workshop „ZERO WASTE“ na téma „Jak žít bez obalů“ a prezentace žáků sekundy na téma „APOKALYPSA JMÉNEM PLASTY“)
o
V sobotu můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– vystoupení školního divadelního souboru Žluté S.A.K.O. s krátkou divadelní hrou „Fanynka“
– výstavu žákovských výtvarných prací inspirovaných 100. výročím založení Československa včetně unikátních maleb na paletách
– prezentace projektu „GET UP and GOALS!“ Global Education Time (součástí bude přednáška Jana Polešovského ze sexty a učitele školy Mgr. Petra Caloně na téma „Cíle udržitelného rozvoje“, žákovský workshop „ZERO WASTE“ na téma „Jak žít bez obalů“ a prezentace žáků sekundy na téma „APOKALYPSA JMÉNEM PLASTY“)
o
o

o
Součástí Dnů otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia

„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“

o
o
o

Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.
o
Chcete-li se blíže seznámit s aktivitami školy v průběhu uplynulého školního roku, nahlédněte do Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2017/2018.
o
Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!