Doba zmaru a naděje

Ve středu 23. 10. 2019 vyjela naše třída vstříc novým zážitkům a zavítala do Darkoviček a Hrabyně. Počasí přispělo k tíživé atmosféře, po celou dobu výletu nás obklopovala hustá mlha. Společně jsme pak prostřednictvím výkladu mohli prožít začátek, průběh a hrůzy 2. světové války.

Exkurze započala v Areálu československého opevnění v Darkovičkách. Průvodce nám vše velmi poutavě vysvětlil a spoustu věcí jsme si směli vyzkoušet. Po prohlídce jsme zašli do nedalekého lesa, kde jsme se mohli podívat na další objekty tzv. Benešovy linie.

Pocity z návštěvy Národního památníku 2. světové války se pak jen těžko popisují. Během výkladu nikdo nevydal ani hlásku a všichni pouze tiše poslouchali nepochopitelný a děsivý příběh, který s sebou tato válka přinesla.  Na začátku jsme dostali pracovní list a během prohlídky expozice s názvem „Doba zmaru a naděje” jsme pátrali po správných odpovědích.

Stejné ticho doprovázelo i třetí část, která byla o holocaustu a nepředstavitelných útrapách židovského obyvatelstva v koncentračních táborech. Nikdo z nás pořádně nedokázal pochopit, jaké to jen muselo být.

Některým doteď běhá mráz po zádech. Byl to pro naši třídu silný zážitek.

Lucie Kolářová, tercie

o

Exkurze se uskutečnila v rámci pokusného ověřování „Vzdělávacích programů paměťových institucí do škol“. Realizátorem pokusného ověřování je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, finanční dotaci poskytlo MŠMT.

Logo_Vzdělávací programy

MSMT_logotyp_text_cz