Exkurze maturitních ročníků do Prahy

Dne 24. října 2018 se všechny maturitní ročníky vydaly na dlouho očekávaný výlet do našeho hlavního města – Prahy. Po příjezdu jsme veškerá svá zavazadla odnesli do hostelu Sokol na Kampě. Středeční odpoledne jsme zasvětili prohlídce Židovského města, kde jsme si mohli projít tři nejdůležitější synagogy, a to Maiselovu, Pinkasovu a Staronovou, dále také starý židovský hřbitov. Po uděleném rozchodu se žáci rozprchli do všech pražských zákoutí za dalšími památkami, neprobádanými uličkami či za šálkem teplé kávy do zapadlých kaváren. Ve večerních hodinách jsme se s vyučujícími přesunuli na námi zvolená divadelní představení, jež zahrnovala Rusalku, Noc na Karlštejně, Moře a Mnoho povyku pro nic.

Další den nás čekal návrat do roku 1942, kdy jsme na vlastní kůži mohli alespoň zčásti nahlédnout na to, co museli hrdinové operace Anthropoid zažívat dlouhou dobu v chladné kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Plni dojmů jsme se přesunuli na Vyšehrad, kde jsme si mohli prohlédnout novogotickou baziliku svatého Petra a Pavla a následně také slavný vyšehradský hřbitov, na kterém jsou pochovány významné osobnosti českého národa. Večer nás opět čekala divadelní představení, tentokrát nesoucí název Misery a Bůh masakru, který byl však na poslední chvíli zrušen a nahrazen kouskem QED (Kvantová elektrodynamika).

Posledním dnem byl pátek 26. října, v němž nás čekala velkolepá prohlídka Národního divadla, a to doslova od sklepa až po střechu. Byla nám představena veškerá výzdoba a dokonce jsme mohli vyzkoušet různorodá místa k sezení, ku příkladu v přízemí a první galerii. A zde, v tomto národem postaveném divadle, naše cesta za poznáváním skončila a čekal nás návrat zpět do Freudova rodiště.

Nicole Kujelová, oktáva