Finále mezinárodní soutěže „CO VÍŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH“

Dne 14. června 2018 proběhlo v Brně finále již 17. ročníku mezinárodní soutěže „CO VÍŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH“ – „ČO VIEŠ O ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH“, kam se z řad žáků ve dvou kategoriích probojovali  nejúspěšnější zájemci a znalci této slavné kapitoly československé historie. Protože Masarykovo gymnázium v Příboře patří k tradičním a dlouholetým účastníkům, nemohli naši zástupci chybět ani v letošním ročníku, do něhož se zapojili dva žáci kvarty, Vojtěch Dořičák a Filip Jiřík. Stejně jako loni se jim podařilo úspěšně absolvovat dvě předkola, jež proběhla v lednu a květnu. Jejich náplní bylo, tak jako v předešlých letech, nejdříve vypracování odpovědí na 20 testových otázek a v druhém předkole pak museli všichni účastníci napsat na základě vlastní úvahy slohovou práci na téma „Vznik československého vojska v zahraničí během 1. světové války, jeho význam pro vznik samostatného československého státu a jeho význam do dnešních časů“.

Z předestřeného textu je tedy zřejmé, že se museli nejúspěšnější účastníci popasovat nejen s faktografickými údaji a ukázat jistý nadhled, ale i adekvátně své myšlenky jazykově vyjádřit, neboť vše posuzovala odborná porota na čele s vojenskými historiky. Samotné finále, proběhnuvší letos pod záštitou Ministerstva obrany ČR, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohuslava Šimka, starosty Brna-Židenic Mgr. René Novotného (známého též jako bývalého mistra světa v krasobruslení), ředitele Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích plk. ing. Antonína Vodáka a nakladatele pana Šimona Ryšavého, zahájil jako již tradičně hlavní organizátor pan ing. Alexej Fryščok krátkým projevem před pomníkem padlých z 1. světové války na Rokycanově ulici v Brně-Židenicích. Poté se všichni soutěžící, jejich pedagogický doprovod a další účastníci přesunuli do areálu Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích, kde, v majestátném prostředí Obřadní (kdysi Kapitulní) síně finálové boje proběhly.

Po čtvrtfinále, které zahrnovalo testové otázky a úspěšně ho zvládli všichni soutěžící, pokračovala soutěž semifinálovými boji, v nichž se utkali v první kategorii žáci základních škol a víceletých gymnázií a v kategorii druhé pak žáci středních škol. Oba naši zástupci spadali věkově do kategorie první a v tomto tzv. malém finále se dokázali úspěšně prosadit, když Vojtěch Dořičák obsadil vynikající druhé místo a Filip Jiřík skončil celkové pátý. Důležité bylo, že si oba naši zástupci zajistili postup do tzv. velkého finále, složeného z deseti nejúspěšnějších účastníků semifinálových bojů jak v první, tak i v druhé kategorii.

A právě prestižní „velké“ finále zase, stejně jako v předešlých ročnících, ukázalo na náročnost a ošemetnost celé soutěže, kdy nemá žádný z vítězů předchozích kol nic jisté a jen málokdy se mu podaří obhájit vítězství z „malého“ finále, o čemž se v minulých letech mnohokrát přesvědčili i naši žáci. V tvrdé konkurenci všichni finalisté absolvovali dalších dvacet náročných testových otázek a k tomu letos jako novinku další tři tzv. doplňující otázky, které položil host soutěže pan Vít Odstrčil, jenž navíc všem zúčastněným v průběhu klání umožnil zhlédnout bohatou výstavku zbraní, výstroje a dalšího vojenského materiálu. Úspěšné a mnohdy velmi překvapující odpovědi soutěžících umožnily přítomným v sále sledovat strhující drama, v němž nakonec oba naši žáci výrazně uspěli: Filip Jiřík obsadil vynikající třetí místo a Vojtěch Dořičák dokonce celou soutěž s poměrně výrazným náskokem vyhrál. Jako vítěz letošního velkého finále tak dokázal i „obhájit“ loňský triumf, který pro Příbor a Masarykovo gymnázium vybojovala naše bývalá žákyně a dlouholetá úspěšná účastnice soutěže Tereza Gottwaldová.

Děkujeme oběma našim reprezentantům za obětavou a náročnou přípravu, upřímně jim gratulujeme k vynikajícím výsledkům, kterých letos dosáhli, a do budoucna jim přejeme hodně štěstí v dalších soutěžních kláních.

bty

Na fotografii z areálu Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích můžeme vidět nádherné fresky v interiéru Obřadní (kdysi Kapitulní) síně, kde letošní finále soutěže proběhlo. V popředí pak stojí medailisté z tzv. velkého finále, mezi nimi i naši reprezentanti: druhý zleva celkový vítěz Vojtěch Dořičák a úplně vpravo, vedle hlavního organizátora soutěže pana ing. Alexeje Fryščoka, „bronzový“ Filip Jiřík.