GEMMA 2017

Ve dnech 18. a 19. 10. 2017 se v sále společnosti Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně uskuteční tradiční přehlídka středních škol určená převážně pro žáky končících ročníků základních škol a jejich zákonné zástupce.o

Termín:
18.10. 2017      10:00 – 17:00 hodin
19.10. 2017        8:00 – 16:30 hodin

Místo:
sál společnosti Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně, Suvorovova 195

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. si vás jako tradiční účastník dovoluje na tuto přehlídku pozvat. V rámci obou dnů vás zástupci naší školy seznámí nejen s organizací a průběhem studia na naší škole, ale také s úspěšností absolventů v rámci přijímacích řízení na vysoké školy, s úspěchy žáků v mnohých sportovních i vědomostních soutěžích, s širokou nabídkou školních aktivit doplňujících pestrou a kvalitní výuku, s mimoškolními aktivitami žáků, …

o