GEMMA 2018

Ve dnech 24. a 25. 10. 2018 se v sále společnosti Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně uskuteční tradiční přehlídka středních škol určená převážně pro žáky končících ročníků základních škol a jejich zákonné zástupce.

o

Termín:
24.10. 2018      10:00 – 17:00 hodin
25.10. 2018        8:00 – 16:30 hodin

Místo:
sál společnosti Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně, Suvorovova 195

o

Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. si vás jako tradiční účastník dovoluje na tuto přehlídku pozvat. V rámci obou dnů vás zástupci naší školy seznámí nejen s organizací a průběhem studia na naší škole, ale také s úspěšností absolventů v rámci přijímacích řízení na vysoké školy, s úspěchy žáků v mnohých sportovních i vědomostních soutěžích, s širokou nabídkou školních aktivit doplňujících pestrou a kvalitní výuku, s mimoškolními aktivitami žáků, …