Globální rozvojové vzdělávání na naší škole

Co je to GRV
„Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které čím dál více ovlivňují životy lidí v globalizovaném světě. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.“

o

Jak přistupuje naše škola k této problematice?

Problematika GRV se prolíná výukou v mnoha předmětech. Vzhledem k obsahu učiva je nejvíc problémových témat z Cílů udržitelného rozvoje a agendy 2030 realizováno v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd, zeměpisu, dějepisu, v zeměpisných seminářích a v semináři Ekonomie a mezinárodní vztahy.

Mezi významné aktivity v letošním roce patřil projektový den pro druhé ročníky „Světový obchod“ a pro třídy sekundu a tercii projektový den „Konec doby plastové“ a „Plýtvání potravinami“, který byl realizován ve spolupráci s organizací ARPOK, o.p.s.

o

GVR z pohledu žáků sekundy…

Dnešní dopoledne (26.6.2019) se týkalo obrovského globálního problému, a to spotřeby plastů a potravin. V první části jsme si povídali o potravinách. O tom, jak se stravují různí lidé z různých koutů světa, kolik peněz utratí týdně za jídlo, jaké je to v zemích rozvojových a v zemích rozvinutých a také o tom, jak bychom měli s potravinami zacházet. Druhá část se týkala plastů. Lidé jich používají příliš mnoho, navíc většina plastových produktů je jen na jedno použití, což vůbec neprospívá oceánům a živočichům, kteří v nich žijí. Proto jsme si uvedli několik alternativ, jako jsou třeba dřevěné kartáčky na zuby, látkové tašky a brčka z jiných materiálů, např. z bambusu, papíru a kovu. Celý projektový den doprovázely i různé kvízy, aktivity ve skupinách a videa. Je důležité o těchto tématech mluvit a hlavně předat dál jak fakta kruté reality, tak i způsob, jak přírodě pomoci a plýtvání omezit. Myslím, že to připravený program splnil.

Eva Pavlíčková, sekunda

Celým uplynulým školním rokem se prolínaly aktivity spojené s účastí v mezinárodním projektu „GET UP and GOALS!“
o

2019_Logo_Get Up And Goals!

o
Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích. Naše škola se do něj zapojila dvěma tématy v rámci GRV a Cílů udržitelného rozvoje, a to „Migrace“ a  „Gender“. Jednotlivé lekce byly realizovány v kvartě. Částečně i v rámci vyučovacích hodin a to tak, aby odpovídaly obsahu ŠVP v zeměpise a v občanské výchově. Garanty projektu na naší škole jsou Mgr. Ivana Opršalová, Mgr. Petr Caloň a Mgr. Silvie Piškytlová. V rámci projektu byla během Dnů otevřených dveří realizována projektová akce „ZERO WASTE“.

Mezi nejaktivnější žáky kvarty v rámci projektu patřila skupina děvčat – Viktorie Hanigovská, Magdaléna Havranová, Dana Huvarová, Michaela Kolářová, Kateřina Konupková, Kristýna Konupková, Zuzana Krčmáriková, Kristýna Sosíková a Klára Stružová.

2019_GRV_03

Michaela Kolářová a Kristýna Sosíková vystoupily na konferenci „Učíme o globálních souvislostech V.“, která se konala ve čtvrtek 11. dubna 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

2019_GRV_04

Michaela Kolářová, Magdaléna Havranová a Viktorie Hanigovská se zúčastnily 18. června 2019 prvního „Summitu Světových škol“ v Praze.

o

A jaké byly jejich bezprostřední dojmy?

Dne 18. 6. 2019 se naše čtyřčlenná výprava skládající se z paní učitelky Opršalové a tří děvčat z kvarty vydala na 1. ročník Summitu světových škol do Centra současného umění DOX v Praze. Celou akcí provázela moderátorka Nora Fridrichová, která vytvořila velmi příjemné a inspirativní prostředí. V průběhu dopoledne se k tématu „Chudoba blízká i vzdálená“ vyjádřilo velké množství významných osobností jako například Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Lejla Abbasová, ambasadorka SDG, Michal Broža, vedoucí informačního centra OSN v Praze, Tomáš Linder, spolupracovník časopisu Respekt.

Záštitu nad celým krásným dnem převzalo MZV ČR a MŠMT ČR.

Po obědě přišel čas na prezentaci škol, které usilují o získání certifikátu „Světová škola“.

Dvanáct škol z celé republiky si z rukou náměstka ministra zahraničních věcí ČR Ing. Martina Tlapy, MBA a náměstka ministra školství Mgr. Václava Pícla převzalo certifikát nových „Světových škol“.

Summit jsme si moc užily a díky workshopům a přednáškám jsme se dozvěděly spoustu nových věcí. Tak nám držte palce, ať se příští rok i Masarykovo gymnázium může pyšnit titulem Světová škola, o který jsme všichni připraveni usilovat.

Michaela Kolářová, kvarta

o

Citace: https://arpok.cz/co-delame/globalni-rozvojove-vzdelavani/, 25. 6. 2019
Foto: autor