GYPRI je 3D

Město Příbor si v roce 2019 připomíná 30. výročí vyhlášení své městské památkové rezervace. V této souvislosti již proběhlo mnoho kulturních akcí týkajících se historie Příbora. Mnohé z nich pak byly věnovány i významným příborským stavitelům Kašparu a Bedřichu Karlsederovým.

V rámci těchto aktivit bylo mnohokrát zmiňováno, že je potřeba hledat pro historické objekty taková využití, která budou zaručovat jejich existenci a funkčnost i pro další generace. Jsme přesvědčeni, že právě budova Masarykova gymnázia je toho zdárným příkladem. Společným úsilím mnoha generací, byť někdy na hraně lidských možností, se podařilo udržet krásu a monumentálnost této secesní budovy po dobu téměř 120 let.

Většina návštěvníků zpravidla při své první návštěvě zůstane stát ve vestibulu školy v němém úžasu. Otevírá se před nimi prostor, který svým pojetím spíše připomíná zámecký areál než moderní školu v historickém kabátě. Abychom vyjádřili poctu svým předchůdcům a především pak staviteli budovy panu Bedřichu Karlsederovi, využili jsme nabídky pana Jana Simpera a jeho syna Honzy, žáka kvarty, na vytvoření 3D scanu školy. Naším cílem bylo zachytit historické prostory školy využitím moderních technologií a umožnit všem, kteří se chtějí pokochat jejich krásou, učinit tak kdykoliv například i z obývacího pokoje svého domova.

Původní minimalistický záměr vzal v průběhu dvou podzimních víkendů zcela za své. Honzovi se společně s otcem podařilo vytvořit unikátní 3D scan školy, který vás provede nejen po jejích chodbách, ale umožní vám vstoupit téměř do všech učeben. O náročnosti samotného 3D scanování se můžete přesvědčit prostřednictvím krátkého videa, které v průběhu realizace vzniklo.

2019_Video z 3D scanu

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na realizaci 3D scanu školy podíleli. Zejména pak Ing. Janu Simperovi a Janu Simperovi ml., bez jejichž nápadu a přičinění by k jeho realizaci možná nikdy nedošlo.

2019_3D_scan

Vstup do 3D scanu školy.