Hallo aus Deutschland

Poslední březnový týden byl pro několik žáků naší školy odpočinkový. Konal se totiž zájezd do Německa, který započal v pondělí 25. 3. 2019 v časných ranních hodinách, když pro účastníky přijel autobus. V něm nás čekali dva páni řidiči a pan Ing. Wisnar, s jehož cestovní kanceláří jsme zájezd absolvovali. Po naskládání zavazadel a usazení do pohodlných sedaček jsme měli před sebou šestihodinovou cestu přes Polsko až do samotného hlavního města Německa, Berlína. Kousek před Berlínem jsme byli probuzeni z polospánku panem průvodcem, který nám začal povídat o historii Berlína a také o tom, kam přesně se vlastně dnes podíváme.

Na pořadu dne byl východní Berlín. První zastávka byla u Checkpoint Charlie, bývalého hraničního přechodu, a u pozůstatku berlínské zdi. Následovalo náměstí s Koncertním domem, Německým a Francouzským dómem. Poté jsme se vydali k berlínské televizní věži, která stojí poblíž Alexanderplatzu, a k tzv. Rudé radnici. Z kupole televizní věže můžete vidět celý východní Berlín i část toho západního. Po návštěvě televizní věže jsme se vydali na samotný Alexanderplatz, který je známý svými hodinami, které ukazují světový čas, k Braniborské bráně a památníku židovských obětí. Celý den zakončila prohlídka budovy Říšského sněmu a výhled na zapadající slunce. Za tmy jsme potom dorazili do Wannsee, městečka poblíž Berlína, do Jugendherberge (ubytovna pro mládež).

V úterý jsme vyrazili opět do Berlína, tentokrát do toho západního. První zastávkou byl Pamětní kostel císaře Viléma, který je rozbořený. Vedle tohoto starého kostela vybudovali kostel moderní, před kterým se nachází reliéf v chodníku připomínající smutné události loňských adventních trhů. Posléze následovaly prohlídky berlínských muzeí, jež jsou umístěna na Muzejním ostrově ve východním Berlíně. Staré muzeum nabídlo výstavu řeckých a římských dějin, zatímco Pergamonské muzeum nám ukázalo slavnou Ištařinu bránu. Takovou ránou do břicha tohoto dne bylo, když sešlo z plánované prohlídky olympijského stadionu, který nám zavřeli před nosem. No, aspoň máme fotku zvenku. Po tomto nemilém překvapení byl tedy čas prohlédnout si zámek Charlottenburg a nakoupit nějakou večeři. Po návratu do Wannsee bylo ještě světlo, tudíž jsme měli volný čas k procházce kolem jezera.

Velkou část středečního programu naplňoval rozsáhlý park Sanssouci v Postupimi. Najdete v něm velké množství zámků včetně samotného zámku Sanssouci nebo Nového paláce. Po procházce po parku si někteří šli prohlédnout zámek Sanssouci, jiní vyrazili do města na oběd nebo jen tak na procházku. Po Postupimi nás pak čekal dlouhý přejezd do města Jena. Cestou jsme se však zastavili na letišti, kde se nachází muzeum Luftwaffe. Ve večerních hodinách jsme dorazili do Jeny, kde jsme se ubytovali v místním hostelu.

Čtvrtek jsme započali procházkou po Jeně a následně se vydali do Výmaru, města, kde pobývali Johann Wolfgang Goethe a Friedrich Schiller. Další destinací, kterou jsme navštívili, bylo Lipsko. V Lipsku sídlí moderní univerzita s historickým průčelím, nachází se zde i památník bitvy u Lipska, která byla součástí napoleonských válek. Zbytek dne jsme strávili cestou do Děčína na ubytování. Oproti německému čistému vzduchu byl vzduch v Ústeckém kraji silně znečištěn.

V pátek ráno jsme opět vyrazili do Německa, konkrétně k zámku Moritzburg, který je známý tím, že se tady natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poslední německou destinací byly Drážďany. Po již obvyklé procházce po městě doprovázené výkladem jsme byli odměněni dlouhým časem pro své vlastní zájmy. Někteří šli nakupovat, někteří tento čas strávili jídlem. Odpoledne jsme vyrazili z Drážďan domů, kam jsme dojeli ve večerních hodinách.

Myslím, že se tento zájezd velice vydařil. Proto bychom rádi poděkovali zejména paní Divišové, která výlet zorganizovala, paní Piškytlové za doprovod, panu Wisnarovi za jeho znalosti a v neposlední řadě pánům řidičům, že měli tu trpělivost s námi celý týden někam jezdit.

Michal Stoček, sexta