Herbář rostlin

Biologie je jeden z předmětů, který se na naší škole učí ve všech ročnících. Jelikož je to nauka o všem živém, snažíme se, aby to nebylo jen teoretické učení. Mikroskopování, tvorba preparátů či laboratorní pokusy jsou sice zajímavé, biologie je ale hlavně o přírodě, pohybu venku a praktickém využití teoretických znalostí v životě.

Jedním z takových praktických úkolů, při jejichž vypracování je potřeba se přírodou pohybovat a hlavně ji pozorně pozorovat, je tvorba vlastního herbáře. Žáci prvních ročníků vytvářejí herbář digitální. Jednak přitom využijí své znalosti z hodin výpočetní techniky (focení, úprava fotografií, tvorba prezentací), ale především desítky nadšených žáků neotrhají všechny kytky v okolí. Díky digitální formě mohou do herbáře zařadit i chráněné a ohrožené rostliny. „Sušený“ herbář má samozřejmě své kouzlo a opodstatnění v biologii, o tom není pochyb. Ten je ale určen jen pro opravdové biologické fandy v rámci volitelného biologického semináře.

Herbář není jen činnost ohodnocena známkou, ale žáci své znalosti dále využívají při „poznávačce“ v hodinách biologie, během výuky botaniky, maturity z biologie, studiu přírodních věd na univerzitách a hlavně v praktickém životě.

Jednou se vás vaše dítě zeptá: „Co je to za kytku?“

A jak odpovíte vy? Sedmikráska chudobka, kyčelnice devítilistá, prvosenka vyšší, jaterník podléška, nebo jen „nějaká žlutá“, „nějaká kytka“, „nějaký plevel“…

Mgr. Jiří Svoboda, vyučující Ivt