Hudební exkurze do Salzburgu

I když jsme měli na začátku obavu z dlouhého cestování autobusem, vše bylo vykoupeno hned po příjezdu do Salzburgu. Byli jsme totiž ubytovaní ve stylově zařízeném hotelu Haus Wartenberg, který na nás na každém kroku dýchal dobovou atmosférou.

Náplň našeho soustředění byla bohatá. Nejprve nás čekala komentovaná prohlídka historického centra. Abychom jí všichni rozuměli, vedla ji naše salzburská průvodkyně v angličtině. Na závěr celé prohlídky jsme jí na oplátku poděkovali německy a anglicky. Během následujícího rozchodu jsme pak měli možnost samostatně navštívit památky, které nás při výkladu zaujaly nejvíce – rodný dům W. A. Mozarta, Festivalový dům, univerzitu a mnoho dalších. Ti nejpodnikavější z nás se vydali místní lanovkou (někteří dokonce i pěšky) na pevnost Hohensalzburg, tyčící se pompézně nad městem.

Další část soustředění nás, ale teprve čekala. Vydali jsme se do hudební školy „Musikum Salzburg“ probrat s profesionály naše vystoupení. Cílem soustředění bylo nasát atmosféru Mozartova rodiště a zjistit málo známé detaily a zajímavosti o Rakouské kultuře a vánocích, což se nám podařilo. Doladili jsme také výběr rakouských koled pro chystané vánoční pásmo.

Druhý den jsme pak ještě podnikli prohlídku vyhlášené zahrady zámku Mirabell, kterou jsme návštěvníkům zpestřili spontánním sborovým vystoupením. Po rozchodu dostal někdo ze zpěváků nápad, že by nebylo špatné si v zahradách trochu zazpívat. Za chvíli jsme stáli ve sborovém „šiku“ a překvapili návštěvníky zahrad krátkým vystoupením, složeným ze čtyřhlasých písní Leoše Janáčka. Od potěšených kolemjdoucích jsme sklidili velký potlesk a naplněni jejich nadšenými ohlasy jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Štěpánka Némethová, septima

Hudební soustředění do Salzburgu se uskutečnilo v rámci miniprojektu mládeže „Letem vánočním světem, zastavení první“, který byl podpořen z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

logo_msk