I my slavíme

V pondělí 22. října 2018 se naše gymnázium rozzářilo v barvách trikolory. Všichni žáci i učitelé přišli do školy oblečení do modré, červené a bílé barvy. Hned několika akcemi jsme se totiž rozhodli zapojit do oslav 100. výročí založení republiky.

Oficiální část programu proběhla ve vestibulu za účasti hostů, učitelů a žáků školy. Na úvod zazněla oblíbená píseň Tomáše Garrigua Masaryka Ach synku, synku, následovaly projevy ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše a starosty města Ing. Bohuslava Majera. Několik slov k přítomným pronesl také absolvent gymnázia Marek Hruška, člen Masarykova demokratického hnutí. Hlavním bodem setkání bylo odhalení nové pamětní fotografie našeho prvního prezidenta. Současně s novou fotografií byl odhalen obraz s částí projevu a citátem prezidenta Masaryka. Uvedený citát z projevu byl při přejmenování školy na Masarykovo státní reálné gymnázium v roce 1946 zapsán nad vstupním schodištěm. K jeho odstranění pak došlo na počátku komunistické totality v souvislosti s odstraňováním jakýchkoli připomínek našich národních a demokratických tradic. Program zakončila česká státní hymna v podání Komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře a následně byl k Masarykově bustě před školou položen pamětní věnec. Zároveň byla zahájena výstava výtvarných prací žáků, která bude po dobu 14 dnů k zhlédnutí před budovou školy.

Během dopoledne proběhly tři koncerty školního sboru, a tak se školou linuly melodie z různých období československých dějin. Chvilku jste si připadali jako v prvorepublikovém filmu s Oldřichem Novým, chvilku jako proletáři při budování socialismu, poté jste se přenesli v čase na diskotéku zlatých osmdesátých.

Ale to ještě není všechno. V rámci letošní filmové noci byly dva sály věnovány československému filmu a dokumentu. Ve škole probíhá výstava zaměřená na československé legie a výstava historických mincí. Pro žáky je rovněž připravena přednáška zaměřující se na dopady vzniku Československa pro náš region.