I tohle je botanická exkurze

Koncem června vyrazili žáci kvinty a 1.A na biologickou exkurzi do arboreta Štramberk. Tato exkurze završuje studium botaniky v prvním ročníku. Navazuje na předchozí exkurzi do Černého lesa a zároveň je poslední částí tvorby vlastního digitálního herbáře. Žáci se nejprve seznámili s historií arboreta a jeho významem. Následovalo pozorování, určování a focení rostlin a také živočichů, kteří zde mají ideální podmínky pro život. V tůních byli k vidění čolci, pijavice i vodní plži. Ovšem nejznámějším živočichem Štramberku je jasoň červenooký (Parnassius apollo). I ty jsme tu viděli létat. Když měli všichni určeno, nafoceno a prohlédnuto, byla exkurze ukončena. Zájemci se potom slezli podívat do Pouťové jeskyně, která zde byla znovuobjevená před 20 lety. Ti, kterým nestačilo sestoupit 60 metrů pod zem, si ještě vyzkoušeli techniku jištění a hlavně vylézt pár cest po místních cvičných skalách.