Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole (test z českého jazyka a literatury i test z matematiky) pro školní rok 2020/2021 proběhne v termínu stanoveném MŠMT, a to:

pondělí 8. června 2020 pro čtyřletá gymnázia (obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium)
úterý 9. června 2020 pro osmiletá gymnázia (obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Organizace přijímacího řízení bude probíhat v souladu s mimořádnými a epidemiologickými opatřeními stanovenými MŠMT. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí s výjimkou těch uchazečů, kteří podali přihlášku také na školu s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázium).

o

Všem uchazečům, kteří budou na naší škole skládat dle výše uvedeného jednotnou přijímací zkoušku, bude v pondělí 25. května 2020 zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu;
– prostřednictvím webových stránek školy (pouze obecná informace).

Součástí pozvánky budou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

o

Uchazečům, kteří budou skládat jednotnou zkoušku na jiné škole, budou v pondělí 25. května 2020 zaslány potřebné informace včetně registračního čísla uchazeče, pod kterým bude v rámci přijímacího řízení na naší škole veden, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu;
– prostřednictvím webových stránek školy (pouze obecná informace).

o

Upozornění

Oproti běžnému průběhu dochází pro letošní jednotnou přijímací zkoušku k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

V letošním školním roce skládají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Bodové zisky, které uchazeči získají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky v rámci této zkoušky, obdrží pro přijímací řízení obě školy, které uchazeč uvedl na přihlášce ke vzdělávání.

o

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

o

o

o

o

o

o