Informace ke scrabblovému turnaji

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se scrabblový turnaj pro střední školy v plánovaném termínu 18.3.2020 neuskuteční. Na počátku dubna rozhodneme, zda turnaj proběhne v náhradním termínu nebo se neuskuteční vůbec.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o

o

o

o