Informace o biologických exkurzích žáků Aplikované botaniky

V pondělí 17. 9. 2018 se koná exkurze pro žáky volitelného předmětu Aplikovaná botanika zaměřená na léčivé rostliny. Exkurze začíná v 7:40 hodin na autobusové zastávce Kopřivnice, Lubina, Na Holotě. Konec exkurze je plánován na 10:30 hodin u budovy gymnázia. Po exkurzi následuje výuka dle platného rozvrhu.

V pondělí 24.  9. 2018 se koná mykologická exkurze pro žáky volitelného předmětu Aplikovaná botanika. Exkurze začíná ve 13:00 hodin na železničním nádraží v Příboře a končí v 16:00 hodin na železničním nádraží ve Veřovicích. Konec exkurze je zároveň ukončením vyučování. Upozorňujeme na nutnost vhodné obuvi do lesního terénu.