Abiturienti

 


Setkání abiturintů Masarykovy gymnázia v Příboře 2017

o

Druhý zářijový víkend patřil v Příboře nejen pouťovým oslavám, ale i setkání abiturientů Masarykova gymnázia. Tato akce se stala velmi příjemnou tradicí s jedinečnou atmosférou plnou vzpomínání na školní léta, spolužáky, vyučující, stará přátelství a první lásky.

Po příchodu do školy si mohli hosté prohlédnout budovu, občerstvit se kávou a zakousnout něco dobrého. Chvílemi naše „provizorní kavárna“ v jedné ze tříd doslova praskala ve švech. Ve tvářích všech byla vidět upřímná radost z očekávaných i nečekaných setkání.

Oficiální program probíhal v aule školy. Nejprve bylo na řadě kulturní vystoupení žáků, následovala vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše, starosty města Ing. Bohuslava Majera a MUDr. Mořice Jurečky, zástupce abiturientů. PhDr. Václav Michalička se představil s přednáškou na téma “Bohatství piaristické knihovny”.

Potěšilo nás, že i po skončení oficiální části programu a společném fotografování se některým budovu ještě dlouhé minuty nechtělo opustit. Akce se zúčastnilo přes padesát absolventů našeho gymnázia, kteří dorazili z různých koutů České i Slovenské republiky. Všichni se shodli, že pokud jim to zdraví dovolí, tak se určitě za rok opět rádi na půdě školy setkají.

o

Fotografie z abiturientského setkání dne 9.9.2017

 


Pozvánka na Setkání abiturintů Masarykovy gymnázia v Příboře 2017

o

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1967 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 9.9.2017 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

o

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

 • posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy

10:00 – 12:00

 • slavnostní zasedání v aule školy
 • kulturní vystoupení žáků školy
 • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za uplynulý rok)
 • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
 • vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera (informace o dění ve městě za uplynulý rok)
 • vystoupení hosta setkání PhDr. Václava Michaličky na téma „Bohatství piaristické knihovny“

o

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

Vážení abiturienti,
obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí archivních materiálů, jimiž by se dala doplnit historie školy za starší období. Zájem bychom měli především o fotografie třídních případně profesorských kolektivů, dále pak fotografie z různých akcí, které se ve škole v průběhu vašeho studia odehrály. Vámi poskytnuté materiály by byly v průběhu konání letošního setkání abiturientů bezprostředně naskenovány a neprodleně vráceny zpět. V případě, že by byli někteří z vás ochotni obrázky předem sami naskenovat a poslat je e-mailem, využijte prosím e-mailovou adresu kerekes@gypri.cz

Při abiturientském setkání bychom též rádi využili vašich znalostí při identifikaci osob zachycených na starších fotografiích vlastněných školou. Již nyní vám mnohokrát děkujeme za vaši laskavou pomoc.

 


Pozvánka na Setkání abiturintů Masarykovy gymnázia v Příboře 2016

o

Vážení abiturienti,

srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1966 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 10.9.2016 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

 

PROGRAM SETKÁNÍ

8:00 – 10:00

 • posezení v prostorách školy s možnou prohlídkou školy

10:00 – 12:00

 • slavnostní zasedání v aule školy
 • kulturní vystoupení žáků školy
 • vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše (informace o dění ve škole za uplynulý rok)
 • vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
 • vystoupení starosty města Ing. Bohuslava Majera (informace o dění ve městě za uplynulý rok)
 • vystoupení hosta setkání Mgr. Ireny Nedomové na téma „Rekonstrukce piaristických zahrad“ doplněné prezentací a časosběrným dokumentem z realizace

Na závěr slavnostního zasedání v aule gymnázia proběhne společné fotografování.

 

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání

MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

 

Fotografie z abiturientské setkání dne 10.9.2016