Dokumenty ke stažení

Školní řád včetně jeho příloh (klasifikační řád, provozní řád kolárny, provozní řád tělocvičny, provozní řád školního hřiště, provozní řád multifunkčního zařízení) platný od 1.9.2016

Závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

 

Žádost o uvolnění z vyučování (1 – 5 vyučovacích dnů podle bodu IV odstavce 14 a 15 školního řádu)

Žádost o uvolnění z vyučování (6 a více vyučovacích dnů podle bodu IV odstavce 14 a 15 školního řádu)

Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy platná od 1.9.2014 (podle bodu IV odstavce 2 školního řádu)

o

Žádost o vystavení stejnopisu (opisu) vysvědčení

o

Poradenské služby

Přístup do elektronické sítě školy, přístup na internet

Souhlas s dokumenty a službami, které souvisí s průběžnou činností školy, platný od 1.9.2018