GYPRI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost GYPRI, o.p.s. při Masarykově gymnáziu v Příboře vznikla transformací Nadace Masarykova gymnázia v Příboře.

Společnost byla založena na:
oo– podporu a rozvoj vzdělanosti a vzdělávání;
oo– podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit v rámci využití volného času, zejména dětí a mládeže.

GYPRI, o.p.s. podporuje školní i mimoškolní činnosti žáků školy z darů získaných od sponzorů. Prostředky jsou používány pro všechny žáky včetně maturantů.

 

Informace o společnosti

Zakladatelé společnosti:
ooRNDr. Jiří Maťa, ředitel Masarykova gymnázia v Příboře
ooMUDr. Marta Horáčková, předseda správní rady Nadace MGP
ooJUDr. Jan Dudek

Datum zápisu společnosti do rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě: 30. září 1998
IČO: 25821571
Číslo BÚ: 285491615 / 0300

 

Ředitel společnosti:
ooRNDr. Jarmila Heraltová

Složení správní rady společnosti:
ooMUDr. Mořic Jurečka, předseda
ooMgr. Silvie Piškytlová, místopředseda
ooRNDr. Hana Bordovská, člen
ooMgr. Jana Eichnerová, člen
ooIng. Tereza Kulihová Küblová, člen
ooMgr. Jaroslav Sosík, člen

Složení dozorčí rady společnosti:
ooEva Bedřichová, předseda
ooFrantišek Jordánek, místopředseda
ooMgr. Hana Žárská, člen

Statutárním orgánem GYPRI, o.p.s. je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. O své činnosti společnost zveřejňuje výroční zprávu, která je k dispozici veřejnosti na vývěsce školy v 1. patře a na www školy.

o

Statut obecně prospěšné společnosti GYPRI, o. p. s. zde.
GDPRinformace o zpracování osobních údajů.

o

V roce 2018 GYPRI, o.p.s. přispěla především na:

– odměny pro žáky (včetně maturantů)56.150,- Kč
– vědomostní olympiády a soutěže34.400,- Kč
– jízdné do divadla20.900,- Kč
– kulturní a sportovní akce27.700,- Kč
– zahraniční pobyty žáků 31.000,- Kč
– lyžařský kurz, adaptační kurz 2.850,- Kč
– přednášky pro žáky 4.500,- Kč

I pro školní rok  2018/2019 jsou sponzorské dary fyzických i právnických osob velmi vítány. Peněžní dary sponzorů lze zaslat na BÚ společnosti, resp. složit přímo ve škole (RNDr. Hana Bordovská – pokladník GYPRI, o.p.s). Správní rada doporučuje zákonným zástupcům žáků gymnázia výši sponzorského daru 450,- Kč na žáka (stejně jako v předchozích letech). Částka je pouze orientační. Sponzorování vědy a umění je podle platných zákonů možno zohlednit při výpočtu základu daně podnikatelů.

 

Výroční zprávy GYPRI, o.p.s.:
oVýroční zpráva za rok 2018
oVýroční zpráva za rok 2017
oVýroční zpráva za rok 2016
oVýroční zpráva za rok 2015
oVýroční zpráva za rok 2014
oVýroční zpráva za rok 2013