GYPRI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost GYPRI, o.p.s. při Masarykově gymnáziu v Příboře vznikla transformací Nadace Masarykova gymnázia v Příboře.

Společnost byla založena na:
oo– podporu a rozvoj vzdělanosti a vzdělávání
oo– podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit v rámci využití volného času, zejména dětí a mládeže

GYPRI, o.p.s. podporuje školní i mimoškolní činnosti žáků školy z darů získaných od sponzorů. Prostředky jsou používány pro všechny žáky včetně maturantů.

 

Informace o společnosti

Zakladatelé společnosti:
ooRNDr. Jiří Maťa, ředitel Masarykova gymnázia v Příboře
ooMUDr. Marta Horáčková, předseda správní rady Nadace MGP
ooJUDr. Jan Dudek

Datum zápisu společnosti do rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě: 30. září 1998
IČO: 25821571
Číslo BÚ: 1762519399 / 0800

 

Ředitel společnosti:
ooRNDr. Jarmila Heraltová

Složení správní rady společnosti:
ooMUDr. Mořic Jurečka, předseda
ooMgr. Silvie Piškytlová, místopředseda
ooRNDr. Hana Bordovská, člen
ooMgr. Jana Eichnerová, člen
ooIng. Tereza Kulihová Küblová, člen
ooMgr. Jaroslav Sosík, člen

Složení dozorčí rady společnosti:
ooEva Bedřichová, předseda
ooFrantišek Jordánek, místopředseda
ooMgr. Hana Žárská, člen

Statutárním orgánem GYPRI, o.p.s. je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. O své činnosti společnost zveřejňuje výroční zprávu, která je k dispozici veřejnosti na vývěsce školy v 1. patře a na www školy.

o

 

V roce 2016 GYPRI, o.p.s. přispěla především na:

– odměny pro žáky (včetně maturantů)65.700,- Kč
– vědomostní olympiády a soutěže26.700,- Kč
– jízdné do divadla23.400,- Kč
– kulturní a sportovní akce15.900,- Kč
– zahraniční pobyty žáků 8.100,- Kč
– lyžařský kurz 5.400,- Kč
– jízdné a startovné žáků školy na sportovní soutěže 4.800,- Kč

I pro školní rok  2017/2018 jsou sponzorské dary fyzických i právnických osob velmi vítány. Peněžní dary sponzorů lze zaslat na BÚ společnosti, resp. složit přímo ve škole (RNDr. Hana Bordovská – pokladník GYPRI, o.p.s). Správní rada doporučuje zákonným zástupcům žáků gymnázia výši sponzorského daru 450,- Kč na žáka (stejně jako v předchozích letech). Částka je pouze orientační. Sponzorování vědy a umění je podle platných zákonů možno zohlednit při výpočtu základu daně podnikatelů.

 

Výroční zprávy GYPRI, o.p.s.:
oVýroční zpráva za rok 2016
oVýroční zpráva za rok 2015
oVýroční zpráva za rok 2014
oVýroční zpráva za rok 2013