Jarní exkurze do Černého lesa

Sotva roztaje sníh a malinko se oteplí, vyráží první ročníky tradičně do Černého lesa. Ač se to může zdát příliš brzy na pozorování rostlin, je to právě pouze těchto pár dní v roce, které jsou pro tuto exkurzi vhodné. Tyto dny zde můžeme pozorovat tzv. jarní aspekt. V tomto období kvetou rostliny, které dalších 350 dní v roce neuvidíte. Jen tady a teď můžete vidět jak kyčelnici devítilistou, kyčelnici žláznatou či jaterník podléšku a více než 20 druhů jarních bylin. Žáci prvních ročníků se na exkurzi seznámí nejen s jarním aspektem, ale učí se určovat rostliny a hledat jednotlivé rozlišovací znaky. Zjišťují také, jak kytky fotit a vytvářet elektronický herbář. Učí se pozorovat, hledat a podle různých detailů odhadovat vhodné lokality pro dané rostliny. Tato exkurze je první z řady biologických exkurzí, které na žáky čekají během celého studia.

Mgr. Jiří Svoboda, vyučující biologie