Jarní matematické soutěže

V jarním období se každoročně koná spousta matematických soutěží.

První v pořadí byla matematická soutěž Pangea. Jako škola jsme se jí zúčastnili poprvé a reprezentovali nás žáci primy a tercie. Vzhledem k pozitivním ohlasům soutěžících ji určitě zařadíme do seznamu soutěží i pro příští školní rok. A jaké jsou výsledky? V kategorii, do které patří žáci primy, se nejlépe umístila Radka Plandorová, a to na krásném 104. místě v republice (6. místo v Moravskoslezském kraji) z celkového počtu 10 247 řešitelů. Z žáků tercie byl ve své kategorii nejlepší Jan Simper, který skončil na 900. místě v republice (96. místo v Moravskoslezském kraji).

Další soutěží byl Matematický náboj, mezinárodní týmová hra, která je v naší republice tradičně pořádána ve dvou městech – v Praze a v Opavě.  Naše dva týmy se tedy opět po roce vypravily na Slezskou univerzitu do Opavy, aby porovnaly své matematické dovednosti s ostatními soutěžícími napříč Evropou. Tým Juniorů ve složení Marek Štefaník, Veronika Krčmáriková (oba sexta), Agáta Vahalová (kvinta), Jana Thanh Nuyen Cao a Nikola Sokolová (obě 1.A) se umístil v rámci České republiky na 22. místě z celkového počtu 139 týmů. Seniorům se až tak nezadařilo a obsadili 81. místo ze 137 týmů. I přesto Danielu Komárkovi (4.A), Romanu Vašutovi, Hynku Loskotovi (oba 4.B), Davidu Urbánkovi a Janě Kolenovské (oba septima) patří poděkování za účast v tomto klání.

Ve stejném termínu jako Matematický náboj probíhal i Matematický klokan. Tuto soutěž organizujeme pro všechny žáky nižšího gymnázia a pro ty žáky vyššího gymnázia, kteří o ni projeví zájem. Obě kategorie pro žáky nižšího gymnázia byly letos ověnčeny více než stobodovými výsledky z celkového maximálního počtu 120 bodů. V kategorii Benjamín, která je určena pro žáky primy a sekundy, zvítězil Daniel Koleček (sekunda) s celkovým počtem 109 bodů. Také druhý Ondřej Sopuch (sekunda) překonal stobodovou hranici a získal 106 bodů. Třetí v této kategorii byl Jakub Ražnok (prima) se ziskem 103 bodů. Kategorii Kadet, která je určena pro žáky tercie a kvarty, vyhrál Jakub Vlček (kvarta) se 111 body, na druhém místě skončil Tomáš Dořičák (tercie) se 109 body a o třetí až čtvrté místo se dělí s 96 body Natálie Bajerová (tercie) a Kristýna Sosíková (kvarta). Všem žákům na medailových místech blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.

Poslední jarní matematickou soutěží je Pythagoriáda. Zapojují se do ní všichni žáci primy, sekundy a tercie. První tři nejlepší z každé třídy pak postupují do okresního kola. Primu bude reprezentovat Michael Ulumbekov (získal 12 bodů z 15 možných), Jakub Raška (12 bodů) a Jakub Ražnok (11 bodů). Sekundu bude zastupovat čtveřice Ondřej Sopuch (14 bodů), Jáchym Kohout (14 bodů), Daniel Koleček (12 bodů) a Nikola Baroňová (12 bodů). S plným počtem bodů postoupil do okresního kola žák tercie Pavel Kerekeš (15 bodů) spolu s Tomášem Dořičákem (14 bodů), Natálií Bajerovou (11 bodů) a Václavem Monsportem (11 bodů). Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které proběhne v posledním květnovém týdnu v SVČ Fokus v Novém Jičíně.