Jedeme do Chebu!

Přišel nový rok a s ním opět i naše oblíbená Dějepisná soutěž studentů gymnázií. Po listopadovém výletu do Chebu jsme byli natěšení na další výzvu. Společně s Hynkem Loskotem a Vojtou Štěpánem jsme se snažili rozšířit si své obzory o Československu mezi léty 1968 až 1977. Díky dobré přípravě paní učitelky Zahálkové Bukovjanové, pana učitele Orošnjaka a samozřejmě pana učitele Caloně, jakožto vedoucího tohoto skromného týmu, jsme se 5. dubna 2018 vypravili do Bohumína pro vavříny. Atmosféra byla napjatá. Kdejaký student uronil kapku potu, když s netrpělivostí vyčkával na ony osudové „papíry“. Musel bych vám lhát, kdybych řekl, že my jsme na tom nebyli podobně. Avšak chvíle zúčtování brzy přišla. S chutí a vervou úderníků jsme se vrhli do díla. Po dopsání odpovědi na poslední otázku se už nedalo dělat nic jiného, než pouze čekat. Přes velmi usilovné snažení jsme byli nakonec z našeho pátého místa poněkud zklamáni. Musím ovšem dodat, že otázky nebyly vůbec jednoduché. S poněkud skleslými hlavami jsme se vraceli domů. Byla tu ovšem naděje, stále jsme mohli postoupit. Nakonec pan Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb, organizátor soutěže, dokázal vykouzlit radostné úsměvy na našich zachmuřených tvářích. Jedeme do Chebu! Ať už je to zvláštní sebevíc, tak v národním kole musíme ukázat, že jsme si tu účast doopravdy zasloužili.

Tomáš Horečka, septima

2018_Dějepisná_soutěž