Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor

Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor, který vede Mgr. Blanka Hrubá, Mgr. Renáta Navrátilová a Mgr. Jarmila Moravčíková, je pěveckým sdružením tvořeným žáky všech věkových kategorií – od žáků primy až po žáky oktávy. Ti také iniciovali na konci školního roku 2011/2012 jeho založení.

„Záměrem Komorního sboru Masarykova gymnázia Příbor je nejen účast na různých pěveckých soutěžích sborů, ale rádi bychom i nadále pokračovali v naší tvůrčí práci a pořádali koncerty, které šíří naše nadšení do blízkého i dalekého okolí a přináší, jak doufáme, radost nejen nám, zpěvákům, ale také vám, našim posluchačům.“

Mgr. Blanka Hrubá


Školní rok 2015/2016

Činnost Komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé byla i v tomto školním roce bohatá. Sbor se opět zúčastnil soutěže ve zpěvu francouzské písně, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě. Tentokrát se soutěže zúčastnila čtyři komorní seskupení žáků z kvinty a z 3. ročníků a dosáhla opět vynikajícího výsledku – 2. místo v regionálním kole a následný postup do kola mezinárodního.

Vybraní zpěváci Komorního sboru Masarykova gymnázia začali v tomto školním roce spolupracovat s příborským pěveckým sborem Valentin a vystoupili s ním na několika kulturních akcích. Mezi nejvýznamnější patřila aktivní účast na festivalu Songfest – Vítání nového čínského roku, který každoročně pořádá po celé České republice čínská zpěvačka Feng-yün Song. Příbor hostil tuto akci v refektáři piaristického kláštera 4. února 2016. Vybraní zpěváci a hudebníci Komorního sboru vystoupili společně s pěveckým sborem Valentin rovněž v dubnu v rámci Mezinárodního dne památek a sídel v Příboře.

O letošních Vánocích budou mít příznivci sboru možnost zhlédnout novou autorskou pastorelu Mgr. Blanky Hrubé Vánoční posel, realizovanou ve spolupráci se ZŠ Jičínská. Tyto koncerty jsou součástí projektu „Kultura k lidem“, který je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Sbor_15_16

logo_msk_male


Školní rok 2014/2015

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé úspěšně navázal ve školním roce 2014/2015 na svou činnost z předcházejících let. K nejvýraznějším aktivitám tohoto období patřilo opětovné uvedení autorské pastorely „Vánoční kolébání“ a realizace její nahrávky na CD. Tato zpěvohra autorky Mgr. Blanky Hrubé byla nastudována a několikrát předvedena ke konci roku 2014 ve spolupráci se ZŠ Jičínská.

Tentokráte zazněla v refektáři piaristického kláštera a v aule školy nejen pro žáky a rodiče žáků Masarykova gymnázia, žáky ZŠ Komenského a Npor. Loma Příbor, ale také pro veřejnost v rámci adventních koncertů města Příbor. Stejně jako v minulém roce měli možnost části tohoto malého dramatu slyšet také obyvatelé Domova Příbor a posluchači, kteří navštívili 10.1.2015 kostel sv. Kateřiny ve Štramberku.

Vánoční příběh o zatoulané ovečce vytvořil rámec koledám z Čech, Francie, Španělska, Itálie a Maďarska. K realizaci projektu spojili své síly žáci Komorního sboru MGP pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a Mgr. Jarmily Moravčíkové a členové Školní kapely ZŠ Jičínská pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze a Mgr. Elišky Matúšové. Na pódiu se vystřídalo přes šedesát hudebníků, zpěváků a herců. Vynaložené úsilí, společné zkoušky, koncerty, ale i přestávky a konečně hudba samotná vytvořily neopakovatelnou atmosféru a všechny zúčastněné sblížily.

Vedle pravidelného vánočního programu účinkují členové sboru výběrově také na dalších hudebních koncertech a soutěžích. K nejvýraznějším úspěchům školního roku 2014/2015 patřilo vystoupení zpěvaček z kvarty na soutěži ve zpěvu francouzské písně, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě. Díky pečlivému pěveckému nastudování pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a díky jazykové přípravě, která proběhla ve spolupráci s Mgr. Hanou Le Folgocovou, obsadily dívky v regionální konkurenci (Morava) 2. místo.


Školní rok 2013/2014

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé úspěšně navázal ve školním roce 2013/14 na svou činnost z předcházejících let. K nejvýraznějším aktivitám tohoto období patřilo nastudování autorské pastorely „Vánoční kolébání“ a realizace CD nahrávky studentské hymny Gaudeamus igitur.

Hymnus Gaudeamus igitur byl nahrán v závěru školního roku ve spolupráci s Dechovým orchestrem mladých Příbor pod vedením ředitele ZUŠ Příbor Ivo Lacného a učitelky školy Mgr. Blanky Hrubé. Vzniklo tak reprezentativní CD, které je využíváno při slavnostních akcích školy, např. při předávání maturitních vysvědčení.

Ke konci roku 2013 byla nastudována pastorela “Vánoční kolébání” – autorská zpěvohra Mgr. Blanky Hrubé, a to ve spolupráci se ZŠ Jičínská. V prosinci 2013 a lednu 2014 zazněla v Příboře celkem osmkrát. V Domově seniorů (11.12.2013), v refektáři Piaristického kláštera a v aule Masarykova gymnázia (18. – 19.12.2013) pro žáky ZŠ Jičínská, ZŠ Npor. Loma, žáky gymnázia a rodičovskou veřejnost a v úvodu roku 2014 pro veřejnost také v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku (11.1.2014).

komor_sbor_2015

Vánoční příběh o zatoulané ovečce vytvořil rámec koledám nejen z Čech, ale také z Francie, Španělska, Itálie nebo například z Maďarska. K realizaci projektu spojili své síly žáci Komorního sboru Masarykova gymnázia pod vedením Mgr. Blanky Hrubé, Mgr. Jarmily Moravčíkové a Mgr. Lenky Ocáskové a členové Školní kapely ZŠ Jičínská pod vedením Mgr. Zbyňka Machetanze a Mgr. Elišky Matúšové. Na pódiu se vystřídalo přes šedesát hudebníků, zpěváků a herců.

Vynaložené úsilí, společné zkoušky, koncerty, ale i přestávky a konečně hudba samotná vytvořily neopakovatelnou atmosféru a všechny zúčastněné sblížily. Představení zhlédlo více než šest set diváků z řad žáků Masarykova gymnázia, ZŠ Jičínské, ZŠ Npor. Loma a široké veřejnosti.


Školní rok 2012/2013

Komorní sbor Masarykova gymnázia v Příboře pod vedením Mgr. Blanky Hrubé a Mgr. Renáty Navrátilové připravil na konci roku 2012 vánoční program s názvem Vánoční snění, se kterým byla uspořádána řada koncertů nejen pro naše žáky, ale vystoupili jsme s ním i v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku a potěšili jsme jím i seniory v domově důchodců v Příboře. Za významného přispění žáků naší školy Jana Kašpara, Jiřího Hradského a Marka Bukovjana se také podařilo pořídit jeho nahrávku na CD. Na titulní autorskou písničku Vánoční snění, kterou pro Komorní sbor napsala Mgr. Blanka Hrubá, vznikl také videoklip.

Na duben 2013 pak připravil výchovný koncert nejen pro žáky naší školy, ale také pro základní školy v Příboře, pod názvem „Jazzová alej“. Výchovný koncert pro žáky základních škol se uskutečnil v prostoru refektáře Piaristického kláštera v Příboře. Na základě žádosti MěÚ v Příboře pak bylo v prostoru refektáře Piaristického kláštera v Příboře realizováno i vystoupení pro veřejnost. Všechna vystoupení se setkala s velmi kladným ohlasem a stala se vhodnou formou propagace činnosti naší školy. Na základě tohoto ohlasu byla pořízena nahrávka na CD pod názvem „Jazzová alej“.


Školní rok 2011/2012

Přestože sbor nemá dlouhou historii, dosáhl již řady tvůrčích úspěchů. V červnu 2012 byl na oslavách 110. výročí gymnázia před zaplněným hledištěm uveden muzikál Cesta za láskou, který pro nižší gymnázium napsaly žákyně tehdejší primy Natálie Mikerásková a Eliška Veřmiřovská, a muzikál Mafiánský happyend autorské dvojice Magdaléna Poláchová a Jakub Šindelka, který nacvičili žáci vyššího gymnázia. Vedení sboru a orchestru se tehdy ujala Mgr. Renáta Navrátilová, režii a celkové nastudování měla na starosti Mgr. Blanka Hrubá.

K dalšímu výraznému úspěchu patřil na konci roku 2012 vánoční program s názvem Vánoční snění, se kterým byla uspořádána řada koncertů nejen pro naše žáky, ale vystoupili jsme s ním i v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku a potěšili jsme jím i seniory v domově důchodců v Příboře.

Za významného přispění žáků naší školy Jana Kašpara, Jiřího Hradského a Marka Bukovjana se také podařilo pořídit jeho nahrávku na CD, jejíž datová verze je k dispozici i na stránkách naší školy. Na titulní autorskou písničku Vánoční snění, kterou pro Komorní sbor napsala Mgr. Blanka Hrubá, vznikl také videoklip. Za něj patří poděkování především panu Petru Nedjalkovi, který nám pomohl s jeho grafickou úpravou, a Mgr. Petru Caloňovi a žákům Jiřímu Hradskému a Tereze Nedjalkové, kteří jej natočili.