Koncert „Pocta Leoši Janáčkovi“

Dne 12. srpna 2018 uplyne devadesát let od smrti Leoše Janáčka, kterému se prostředí Hukvald a přilehlých míst stalo výraznou inspirací. Komorní sbor Masarykova gymnázia ve spolupráci se zpěváky Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci uctil památku tohoto hukvaldského rodáka dvěma koncerty. V pondělí 4. června 2018 v aule gymnázia v Příboře a v úterý 5. června 2018 v koncertním sále Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci zazpívali sólisté příborského sboru (Kateřina Thomke, Eliška Hegerová, Karolína Špačková, Anna Škarková, Štěpánka Némethová a Tomáš Horečka) písně z cyklů Moravská lidová poezie v písních a Slezské písně.

Program pokračoval árií Jenůfy z opery Její pastorkyňa v podání Zuzany Zámečníkové (absolventky konzervatoře v Bratislavě ve hře na klavír, studentky 5. ročníku zpěvu na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci a vítězky mezinárodní soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech) a výběrem z písňového cyklu Zápisník zmizelého, ve kterém se představili Tereza Smrčková, Ondřej Líňa, Tereza Ventrubová, Rozálie Tesarčíková a Veronika Juřenová.

Závěr obou koncertů patřil společnému vystoupení všech účinkujících. Pod vedením MgA. et Mgr. Blanky Hrubé zazněla v podání dívčí části sboru nejprve čtyřhlasá skladba pro ženský sbor s názvem Láska opravdivá v úpravě Františka Háby a celé vystoupení zakončil Komorní sbor Masarykova gymnázia Příbor, doplněný o zpěváky olomoucké konzervatoře, písněmi ve čtyřhlasé úpravě pro smíšený sbor z cyklu Ukvaldská lidová poezie v písních.

Dík patří organizátorkám této zdařilé akce, Mgr. Marice Žákové a MgA. et Mgr. Blance Hrubé, která nastudovala s oběma školami sborové vstupy a společně s panem Mgr. et Mgr. Václavem Horákem zajišťovala klavírní doprovod celého vystoupení, a všem pedagogům, pod jejichž odborným vedením se zpěváci na své sólové výkony připravili – paní Mgr. Marice Žákové, Mgr. Zuzaně Fišerové, Mgr. Nadi Bláhové, Mgr.  Libuši Bartoškové a Ivaně Mikeskové.

Většina žáků příborského gymnázia, kteří se na výše zmíněných akcích podíleli, se v termínu 25. – 26. června 2018 vydá na poznávací zájezd do Salzburgu. Přejeme mnoho nezapomenutelných zážitků a zaslouženou relaxaci.

 

o

Koncert je součástí miniprojektu mládeže, který je spolufinancován z rozpočtu MSK.

logo_msk