Masarykovo gymnázium v Evropském parlamentu

Někdy na jaře minulého roku nám pan učitel Petr Caloň řekl o soutěži Euroscola. Nebylo to povinné. Dotazník na internetu mohl vyplnit jen ten, kdo chtěl. Týkal se Evropské unie. Mě osobně baví jak základy společenských věd, tak dění ve světě. Dotazník jsem vyplnila a čekala. Tak nějak jsem ve skrytu duše doufala, že se na mě usměje štěstí. Výhrou totiž byl zájezd do Evropského parlamentu pro celou třídu.

Na podzim přišel pan učitel do třídy s úsměvem na rtu a papírem v ruce. Šel přímo ke mně. Nechápala jsem, co se děje. Řekl jen: „Mám pro vás novinku.“ A postavil se před třídu. Pak už jen zazněla věta: „Chtěl bych vám oznámit, že Barča pro vás vyhrála soutěž Euroscola, a to znamená, že v lednu jede celá třída do Štrasburku na exkurzi do Evropského parlamentu.“ Zůstala jsem s otevřenou pusou. Přece jsem nemohla být vybrána jako jediná z celé republiky. Opak byl pravdou.

Krátce na to začaly přípravy. Třída se dělila do tematických skupin. Témata se týkala lidských práv, zaměstnanosti a podobně. Následně jsme si až do odjezdu v hodinách angličtiny připravovali argumenty a slovní zásobu na jednání v Parlamentu. Doplňkovou úlohu měli plnit žurnalisté. Zvolila jsem si tuto roli společně se spolužačkou Dory.

16. ledna 2019 jsme se ve večerních hodinách vydali na cestu. Ve Francii jsme se ocitli ráno druhého dne. Po prohlídce malých městeček a různých památek jsme unavení ulehli večer do postelí. Ráno jsme vstávali brzo, abychom na 8 ráno stáli před budovou parlamentu. Už ta sama o sobě je velmi zajímavá a neobvyklá. Nemohla chybět společná fotografie na památku. Před vstupem jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Pak už jsme se rozdělili do skupin podle témat. Nám žurnalistům byl vysvětlen program a podmínky. Všude přece musí být nějaká pravidla. Společně jsme se odebrali do jídelny na snídani. Následně jsme vstoupili do velkého jednacího sálu. Uvítalo nás vedení parlamentu. Postupně se představily všechny zúčastněné země. Každou zemi měli během pár minut představit 2 žáci. Za nás to byl Zdeněk Plešek a Dorota Kolářová. Diskutovali jsme o záležitostech EU a dotazech žáků na víceprezidenta parlamentu. My, žurnalisté, jsme při tom pořizovali videa a fotky, abychom celou událost pořádně zdokumentovali. Odměnou nám byl krátký oběd. Po něm už jsme v malých jednacích sálech rozebírali daná témata. Skupina žurnalistů sály navštěvovala a opět pořizovala záznamy. Zpestřením nám bylo zhlédnutí „360° filmu“ o Evropské unii. Někomu se točila hlava, ale užili jsme si to. Nesmělo chybět společné focení u vlajek států. Na konec programu jsme se s parlamentem rozloučili hrou Eurogame. Nás zastupoval Roman Kučera. Hra byla formou kvízu. Ten obsahoval 5 otázek. Klání jsme bohužel prohráli. Roman si ale odnesl zážitek a památku v podobě mikiny a kšiltovky. Na úplný konec následoval nástup zástupců zemí s vlajkami. Bylo to hezké rozloučení.

Celý zájezd byl určitě skvělá zkušenost a my jsme této příležitosti náležitě využili. Máme nejen zážitek, ale také nové kamarády z celé Evropské unie.

Barbora Skopalová, Dorota Kolářová, 3.A

o

Výjezd žáků do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku byl financován v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola.
Celková výše dotace byla 6.769,68 euro.

o

euroscola-logo-nove_velke