Matematická olympiáda

I v tomto školním roce se opět našli v řadách žáků nižšího gymnázia nadšenci, kteří se zapojili do řešení matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8 a Z9.

Okresní kolo kategorií Z6, Z7 a Z8 proběhlo 5. dubna 2016 v SVČ Fokus v Novém Jičíně. Z primy, kde byl počet úspěšných řešitelů domácího kola největší, byli do okresního kola MO pozváni dva zástupci Jakub Vlček a Zuzana Krčmáriková. Jakub Vlček se umístil s plným počtem bodů (18) na děleném 1.-4. místě,Zuzana Krčmáriková s 12 body pak skončila na 17.- 20. místě. Oba byli hodnoceni jako úspěšní řešitelé okresní kola matematické olympiády.

V sekundě byli 3 úspěšní řešitelé domácího kola, ale pouze dva z nich byli pozváni do kola okresního. Tam pěkného výsledku dosáhl Filip Jiřík, který se s celkovým počtem 15 bodů umístil na 5.-7. místě.

Tercii v okresním kole reprezentovali tři řešitelé. Marek Štefaník zopakoval svůj loňský úspěch a s plným počtem bodů (18) se opět umístil na děleném 1.-3. místě. Ani děvčata, Ludmila Hrušková a Veronika Krčmáriková, se neztratila a se 16 body skončila shodně na děleném 5.-7. místě.

Okresní kolo kategorie Z9 proběhlo už v lednu a naši školu reprezentovala žákyně kvarty Jana Kolenovská. Umístila se s plným počtem bodů (24) na děleném 1.-4. místě, což ji nominovalo do krajského kola. Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 se konalo 22. března 2016. Tam Jana získala 10 bodů, což nestačilo na úspěšného řešitele.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích!