Mezinárodní soutěž Matematický klokan 2018

Každoročně se žáci nižšího i vyššího gymnázia naší školy zúčastňují soutěže Matematický klokan. Žáci primy a sekundy řeší úlohy v kategorii Benjamín, žáci tercie a kvarty pak v kategorii Kadet. Maximální počet bodů, které lze v této soutěži získat, je 120.

Nejlepší v kategorii Benjamín byl Tomáš Dořičák ze sekundy se 104 body. Ani žáci na dalších místech na tom nebyli bodově špatně. Druhý Ondřej Sopuch z primy získal 96 bodů a třetí Natálie Bajerová ze sekundy 89 bodů. Další výsledky této kategorie najdete zde.

V kategorii Kadet první tři místa obsadili žáci kvarty. Nejlépe se umístila Agáta Vahalová s 99 body, na druhé pozici skončil  Filip Jiřík s 96 body a Jana Pikulíková s 88 body získala třetí místo. Další výsledky této kategorie najdete zde.

Mezi žáky vyšších ročníků (kategorie Junior a Student) je zájem o tuto soutěž poněkud menší. Nicméně našli se jedinci, kteří si přišli otestovat své znalosti, dovednosti a logické myšlení. Za zmínku stojí výsledek Marka Štefaníka z kvinty, který v kategorii Junior nasbíral celkem 101 bodů, což je skvělý výsledek na této úrovni soutěže. Celkové výsledky kategorie Junior a Student najdete zde.

K výsledkům blahopřeje a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.