Mezinárodní výměnný projekt „Kennen wir uns?“

V letošním školním roce se už podruhé uskuteční školní jazykový projekt v německém jazyce. Je určen žákům kvarty Masarykova gymnázia v Příboře a 4. třídy rakouského gymnázia GRG 21 Ödenburgerstraße 74 ve Vídni.

Vzhledem k tomu, že při výuce německého jazyka ve škole nemáme možnost konverzovat s rodilým mluvčím, je tato forma živé komunikace v němčině velmi vítána. Žáci si vybrali 8 zajímavých témat, o kterých si v průběhu školního roku vyměňují informace formou e-mailové korespondence, někteří využívají komunikaci i přes jiné druhy sociálních sítí.

Naše škola každoročně pořádá pro žáky 2. ročníků vyššího stupně návštěvu divadelního představení Norimberského divadla THEVO (SRN). Jde o ojedinělý kulturní zážitek v německém jazyce. Téma hry je vybíráno vždy s ohledem na věk mládeže a aktuální problematiku, jako jsou např. první láska nebo šikana. Dá se říci, že se zajímavá divadelní hra druhákům líbí. Náš projekt žákům kvarty divadlo sice nenahradí, ale na druhou stranu jim umožní zdokonalení se v německém jazyce v praxi. Ovšem ani získané informace o volném čase zahraničních vrstevníků, životě v rakouské škole, kulturní nebo sportovní zážitek, popřípadě zprávy ze své vlasti nejsou k zahození. Mimochodem ne náhodou se projekt jmenuje „Známe se?“ („Kennen wir uns?“), myšleno nejen jako obyvatelé sousedních zemí, nýbrž i jako noví kamarádi.

Poprvé rakouské kamarády přivítáme v červnu na Majálesu Masarykova gymnázia v Příboře. Doufáme, že se jim školní slavnost bude líbit a stráví společně s kvartou tři příjemné dny v Česku.

Myšlenka na konání mezinárodní výměny vzešla z našich řad. Absolventka našeho gymnázia Eva Moravčíková úspěšně vystudovala německý jazyk, zúčastnila se jazykového výměnného projektu EU Erasmus v Heidelbergu (SRN), aby pak mohla vykonávat roční stáž právě na vídeňském gymnáziu GRG 21. Tehdy přišla Eva s podnětem na uspořádání mezinárodního jazykového projektu. Jsme proto velmi rádi, že nám vedení obou škol umožnilo projekt letos podruhé uskutečnit a společně s českými a rakouskými žáky tak nadále hledat odpověď na otázku „Známe se?“.

Možná ji žáci nenajdou, možná ji najdou až v posledním dopise a možná na příborském majálesu. Další možnost budou mít v závěru školního roku přímo ve Vídni. Každopádně to nemusí být možností poslední. Uvidíme …

ken_wir_u