Mezinárodní zkoušky DELF – francouzštináři zazářili

Naše škola poskytuje svým žákům širokou paletu možností ohledně studia cizích jazyků. Angličtinu v tomto příspěvku pomiňme ne proto, že by byla zanedbatelná, naopak, ale dlouhodobou strategií školy je cílit také na „druhé” jazyky. Pojďme se podívat, jak se v tomto školním roce zatím dařilo našim francouzštinářům.

Velkým přínosem pro dvanáct žáků vyššího gymnázia byl desetidenní výjezd do Štrasburku, kde se, za pomoci dotace Moravskoslezského kraje, zúčastnili výukového pobytu v jazykové instituci Alliance française a jazykové dovednosti zdokonalili také v rodinách, kde byli po celou dobu ubytováni.

V listopadu pak před mnohými z nich stála otázka – přihlásit se k mezinárodním zkouškám DELF na úrovni B1? Zkoušky mají celoživotní platnost a jsou také vstupenkou na mnohé státní školy ve frankofonních zemích. Dalším velkým plusem je také možnost touto zkouškou nahradit zkoušku maturitní z francouzského jazyka.

Osm žáků, nutno podotknout, že všichni byli účastni pobytu ve Štrasburku, se ke zkoušce přihlásilo. Vykonávali ji v půlce prosince v prostorách Gymnázia v Novém Jičíně. Ztrémovaní francouzštináři byli důkladně prozkoušeni ve čtyřech klíčových oblastech – porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému slovu (obávaný poslech), schopnosti vyjádřit se ke stanovenému tématu písemně a konečně – konverzaci se dvěma rodilými Francouzi na různá témata.

Na výsledky zkoušek pak osm odvážných muselo čekat až do nového roku, nicméně čekání se vyplatilo – všech osm francouzštinářů si do svých životopisů může v kolonce jazyková vybavenost uvádět: držitel Diplôme d’études en langue française – niveau B1.

Blahopřejeme a věříme, že se i další žáci našeho gymnázia nechají tímto krásným a elegantním jazykem unést.

Mgr. Lenka Ocásková, vyučující Frj