Mimořádné úspěchy žáků Masarykova gymnázia v biologických soutěžích

Jak jsme již informovali, na loňský vynikající úspěch Michala Polešovského v biologické olympiádě navázal letos Vojtěch Mikerásek (4.A), který rovněž postoupil do celostátního kola, a to z 1. místa v krajském kole.

Tím však úspěchy našich žáků zdaleka neskončily. O dva týdny později reprezentovala naši školu v kategorii B biologické olympiády Marie Kopecká (2.A), která se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola.

V měsíci květnu pak spanilou jízdu našich žáků završila Tereza Slavíková (3.A), která zvítězila v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) s prací Velikost populace kriticky ohrožené vážky rumělkové (Sympetrum depressiusculum) na rybníce Borovec u Příbora. Podrobnosti o této práci jsme zveřejnili zde.

Tereza bude obhajovat svou práci v celostátní přehlídce nejlepších prací SOČ 15. – 17. června 2018. Samozřejmě jí držíme palce!

Mgr. Pavel Netušil, předseda předmětové komise biologie