Naše účast na konferenci Bett Show v Londýně

Co je to vlastně Bett Show? Ve stručnosti se dá říci, že se jedná o největší světový veletrh zaměřený na novinky v oblasti vzdělávání. Na této akci tak vystupují ty největší firmy, jako např. Google, Microsoft, LEGO nebo Acer, a představují svůj přínos v oblasti vzdělávání. Mimo jiné je zde prostor pro různé státy světa, aby představily svou vizi atraktivního školství a aby se pochlubily, jak se jim jejich inovace daří ve školách zavádět. Naše Česká republika prozatím vizi pravděpodobně nemá, ale naše gymnázium ano, a tak sem vyslala své dva zástupce: učitele Mgr. Petra Caloně a žáka Denise Valáška.

o

Jak na nás konference zapůsobila?

“Na této konferenci jsem byl poprvé, ale už teď doufám, že ne naposled (i kvůli krásnému Londýnu). Bylo to velmi zajímavé a povzbuzující vidět všechny novinky, které budoucí studenty čekají, od robotiky, přes lepší správu třídy online po chytré učebny.”

Denis Valášek, žák septimy

o

“Celá konference na mne velmi pozitivně zapůsobila a mile mne překvapila. Doposud jsem měl možnost zúčastňovat se pouze tuzemských akcí (např. GEGfest, konference ICT v Seči či konference KVIC v Ostravě), kde jsem měl možnost i vystupovat a představovat vize naší školy. Bett Show v Londýně tak byla pro mne úplně novou zkušeností. Na akci na mne nejvíce zapůsobila obrovská vlna robotizace na všech úrovních vzdělávání. Robotizace v moderním školství již není záležitostí pouze Japonska či Jižní Koreje, ale je již integrovanou součástí školství v Anglii, Saúdské Arábii či Izraeli. Právě tato skutečnost otevírá otázku, zda ČR již neujel vlak a zda lpění na výuce dílen či pozemků na základní škole je ta nejlepší cesta pro moderní a bohatý stát.“

Mgr. Petr Caloň, učitel Zsv a D

 

Sestřih toho nejlepšího z Bett Show 2019: LINK

Jak již bylo řečeno, tato konference se věnovala robotizaci a budoucnosti vzdělávání v této oblasti. Jako názorný příklad je možné uvést produkt společnosti Robotis, která zde představovala svého programovatelného miniaturizovaného humanoidního robota. Tento robot je postaven na základech jednodeskového počítače Arduino a žáci jej mohou plně naprogramovat a ovládat pomocí jazyka C++. Žáci především základních škol tak hravou a nenásilnou formou získají znalosti a především dovednosti, které mohou uplatnit v současném světě. Průmysl 4.0 není jen termín, který označuje současný trend digitalizace a s ní související automatizaci výroby. Tento trend především zasáhne náš trh práce, na který musíme žáky připravit.

Ukázka humanoidního robota: LINK