Němčináři v Brose

Předposlední den tohoto školního roku přinesl němčinářům kvinty a třetích ročníků, po náročné celoroční práci, odměnu v podobě exkurze do firmy Brose v Kopřivnici. Brose je německá společnost, s hlavním sídlem v Coburgu, s jasnými ambicemi dosáhnout celosvětového prvenství v oblasti vývoje a výroby zejména automobilových systémů a součástek. Závod v Kopřivnici věnuje pozornost konkrétně vývoji a výrobě manuálních a elektrických polohovadel sedadel, elektromotorů ABS a ventilátorů pro vytápění a klimatizace.

Po příchodu, do na první pohled velice moderního, příjemného prostředí budovy, byli žáci rozděleni podle tříd do dvou skupin a přiřazeni ke dvěma německy mluvícím průvodcům. Následovala krátká komentovaná prohlídka výrobních prostorů závodu, při které jsme mohli na vlastní kůži okusit atmosféru neuvěřitelně precizního, do sekundy načasovaného, chodu výroby, přičemž nás ze všech stran obklopovalo obrovské množství různých strojů, automatizovaných robotů a zaměstnanců. Po prohlídce jsme se přesunuli do zasedací místnosti, kde na nás čekal zajímavý dokument o historii, výrobě, statistikách a dalších informacích týkajících se této firmy, po jehož zhlédnutí jsme vzápětí obdrželi test, taktéž s otázkami v německém jazyce, které jsme společně vyřešili a tím naši návštěvu v Brose završili. „Bylo to moc fajn a alespoň jsme si osvěžili němčinu,“ zaznělo z úst jedné účastnice z třetího ročníku. I takhle by se dala exkurze závěrečně shrnout.

Děkujeme tedy za možnost nahlédnout do tohoto, pro některé z nás doposud nepoznaného, odvětví a moc se těšíme na další exkurze podobného typu.

Anna Škarková, 3.A