Neviditelná ruka trhu

Díky mnohaleté spolupráci s ARPOK, o.p.s. – obecně prospěšnou společností zabývající se globálním rozvojovým vzděláním – se i v letošním roce uskutečnil oblíbený zážitkový program „Neviditelná ruka trhu“ pro žáky druhých ročníků. Pomocí zábavné hry žáci odhalili propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získali tak základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamysleli nad konceptem odpovědné spotřeby. Na závěr diskutovali o fair trade komoditách a fair trade obchodu.

Pozitivně hodnotíme, že velká část žáků má zkušenosti s nákupem fair trade výrobků a že se nám nejen tímto způsobem daří u nich rozvíjet povědomí o globálních rozvojových problémech.

PK zeměpisu