NÚKIB opět na Masarykově gymnáziu

Také letos přijeli odborníci z Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti na besedu s našimi žáky prvních ročníků. Jelikož rostoucí vliv sociálních sítí se projevuje i u nich, zvolili jsme letos téma zaměřené na tento fenomén. Všechno se točí kolem „laiků“ a kdo není online, jako by nebyl. Celá beseda byla interaktivně propojena přes online dotazníky na www.sli.do. Žáci v reálném čase odpovídali na otázky, na projekčním plátně viděli aktuální poměr odpovědí a zároveň o těchto odpovědích hned diskutovali. Překvapivě i offline. Beseda tím získala na atraktivitě. Přece jen jsou žáci přes mobil sdílnější a komunikaci s posluchači hezky doplňovaly informace odborníků. Jaké stopy za sebou necháváme na internetu? Máme je pod kontrolou? Jsou všechny informace online nezbytné? Tyto a další otázky se řešily a diskutovalo se o možnostech a důsledcích obrany. Hodně zaujaly ukázky sociálního inženýrství, krádeže digitální identity či prolamování hesel. Celá beseda nenásilně a účelně doplnila výuku informatiky a výpočetní techniky.

Beseda byla součástí projektu prevence „Popojedem…“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

logo-nukib

o

logo_msk