Ocenění našich nejlepších

V úterý 16. června 2020 byli v refektáři Piaristického kláštera v Příboře oceněni nejlepší žáci příborských škol. Toto setkání žáků se starostou města probíhá již tradičně řadu let, avšak v letošním roce poprvé se setkání účastnili žáci maskováni slušivými rouškami. Také měli v tomto školním roce méně příležitostí vyniknout, protože značná část aktivit a vědomostních soutěží se koná až na jaře. Letos byla ovšem vinou karanténních opatření většina soutěží přerušena či se nekonaly vůbec.

Navzdory této ztížené situaci se žákům naší školy podařilo příkladně připravit a vyniknout v okresních i krajských kolech pestré palety soutěží – v matematice, dějepise, chemii i v soutěžích jazykových, debatních či v šachu.

Všem oceněným patří náš obdiv za nadšení, píli a vytrvalost, se kterou zdokonalují svůj talent, své schopnosti a dovednosti. Přejeme jim hodně úspěchů v dalších letech a doufáme, že se stanou inspirací pro mnohé následovníky.

Proč si zamilovali právě daný obor, čím je soutěž obohatila a jak koronavirus překazil jejich další soutěžení, se rozepsali samotní aktéři slavnostního ocenění.

o

Anna Lambertová, 15 let, kvarta

  • místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D a postup do krajského kola této soutěže
  • místo v okresním kole Soutěže v německém jazyce kategorie II.B

„Chemie… mnohými opovrhovaný a nenáviděný předmět. A co mě na chemii vlastně baví? Vždy, když s ní přijdu do kontaktu, tak mě něčím novým překvapí. Ať už je to experiment v laboratoři, či chemické reakce probíhající v přírodě. Přestože mě baví hlavně organika, bylo letošní anorganické téma o solích neméně zajímavé. Ráda bych se zúčastnila chemické olympiády i v příštím roce, protože v ní bude zapojena i organická část. Také se těším, co nového a zajímavého organizátoři připraví a zároveň doufám, že olympiáda nebude přerušena žádnou epidemií.“

o

Ondřej Lešenar, 15 let, kvarta

  • místo v okresním kole Dějepisné olympiády I. kategorie a postup do krajského kola této soutěže
  • získání titulu Nejlepší debatér – Nejlepší účastník v krajském kole soutěže „Staň se diplomatem“, kterou pořádá česká nevládní organizace Asociace pro mezinárodní otázky

„V letošním školním roce jsem se stejně jako loni zúčastnil Dějepisné olympiády a stejně jako loni se mi podařilo zvítězit v okresním kole. Téma letošního ročníku Dějepisné olympiády znělo „Dlouhé století se loučí  (1880 – 1920)“. I moje příprava na soutěž byla dlouhá. Porota totiž letos doporučila soutěžícím ke studiu knihu České země v letech 1848 – 1918 paní profesorky Efmertové. Ovšem profesorka Efmertová vydala dvě knihy téhož názvu. Jedna má 463 stran a druhá, pro mladší čtenáře s podtitulem Dějiny v obrazech, jich má jen 62. Porota upřesnila teprve dodatečně, že měla na mysli „light“ obrázkovou verzi, to už jsem měl ovšem přečtených všech 463 stran obsáhlejší verze. Ale nevadilo mi to. Dějepis mám rád už od malička, jsem zvyklý číst odbornou literaturu, a protože bych se chtěl dějepisem profesně zabývat ve své budoucnosti, musím počítat s tím, že budu muset jako student historie přečíst velké množství literatury a pramenů. Studium historie je v podstatě nikdy nekončící práce, protože i to, co se stalo včera, je vlastně už historií.

Bohužel koronavirus mě připravil o možnost soutěžit v krajském kole Dějepisné olympiády, pokusit se obhájit tam svoji loňskou výhru a  postoupit do ústředního kola, které se letos mělo konat v Liberci. Se svými kamarády z loňského  ústředního kola, se kterými jsme zůstali i po ústředním kole v kontaktu, jsme se už těšili na to, že se při troše štěstí letos společně zase setkáme v Liberci a změříme své síly v historickém zápolení. Všichni jsme byli smutní, že jsme nemohli dále soutěžit. Ale s tím se letos museli smířit i olympionici. Už teď se těším se na příští rok, rozhodně se soutěže opět zúčastním! Dějepisnou olympiádu bych rozhodně doporučil všem, kdo se zajímají o minulost. Poznat minulost pomáhá vysvětlit si naši současnost a poučit se z ní pro budoucnost. Své dějepisné znalosti jsem mohl zúročit i na studentském summitu „Staň se diplomatem“, kterého jsem se zúčastnil v Ostravě a byl jsem vyhodnocen jako jeden ze tří nejlepších účastníků. Na summitu jsme s ostatními studenty simulovali zasedání Rady bezpečnosti OSN, které bylo zaměřeno na politické problémy afrického státu Mali. Bez znalosti historie této země a jejích sousedů bych nebyl schopen pochopit složité vztahy mezi jednotlivými státy a vhodně argumentovat.

Zrušení krajského  a ústředního kola nebylo to jediné, co mě během letošního zvláštního jara rozesmutnilo. V dubnu nás opustil pan Oldřich Sobek, libhošťský kronikář a znalec regionálních dějin. Seznámil jsem si s ním loni, když jsem připravoval svoji soutěžní práci do ústředního kola Dějepisné olympiády. Bohužel jsem neměl možnost se s ním kvůli nouzovému stavu naposledy rozloučit, a proto bych mu chtěl věnovat vzpomínku alespoň touto cestou.“

o

Marek Štefaník, 17 let, septima

  • místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie A a postup do celostátního kola této soutěže
  • příkladná reprezentace školy v Přeboru středních škol v šachu družstev

„Na matematice se mi líbí, jak jsou její jednotlivé oblasti navzájem propojeny; například že znalosti o vícerozměrných tělesech lze aplikovat i na situace ve 2D prostoru. Rovněž jak je možno převést složitý problém na problém zcela triviální, či alespoň srozumitelný. Dále pak četné nevyřešené problémy, ze kterých si vybere prakticky každý. Na Matematické olympiádě mě letos zaujal zejména rozdíl v obtížnosti úloh kategorií A (septima a oktáva) a B (sexta). Domácí kolo bylo značně těžší než vloni v kategorii B, což podle mě mohlo mnohé odradit od jejího řešení již v septimě, naproti tomu si však nepamatuji, že bych kdy řešil tak jednoduché kolo školní. Soutěž se zaměřuje zejména na teorii čísel a geometrii, často se objevují i úlohy z kombinatoriky a algebry. Pro každý ročník jsou vybrány typy úloh, které jsou společné pro všechna kola. Soutěž bych doporučil všem studentům se zájmem o matematiku, ale i o logické myšlení. I když třeba ještě nemáte za sebou část potřebné matematiky, ke každému kolu je vydána přehledná dokumentace a úlohy pak jen testují schopnost toto aplikovat. Rovněž se není třeba zaleknout úloh domácího kola, školní i krajská kola bývají jednodušší. Kvůli pandemii se nekonalo ústřední kolo, koncem června proběhne náhradní soutěž přes internet. Což znamená, že pokud se do školy půjde až pro vysvědčení, tak se se spolužáky letos neuvidím. 🙁 Ještě nevím, jestli bych chtěl dále studovat matematiku nebo programování, patrně kombinaci obou.“