Oznámení o termínu přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)

k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne v pondělí 8. června 2020 v budově naší školy. Přijímací zkoušky začínají v 8:30 hodin v učebnách stanovených na pozvánce (příloha č. 2). Do školy bude možno přicházet průběžně od 8:00 hodin.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 23. června 2020.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro daný obor: 30

o

Organizace přijímacího řízení bude probíhat v souladu s mimořádnými a epidemiologickými opatřeními stanovenými MŠMT. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí s výjimkou těch uchazečů, kteří podali přihlášku také na školu s talentovou zkouškou (např. sportovní gymnázium).

o

Všem uchazečům, kteří budou na naší škole skládat dle výše uvedeného jednotnou přijímací zkoušku, byla v pondělí 25. května 2020 zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, a to současně:
– doporučeně poštou;
– do datové schránky (těm zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby a současně tuto informaci uvedli na přihlášce ke studiu);
– mailem na mailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce ke studiu.

Součástí pozvánky jsou také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vycházející z metodických pokynů a doporučení MŠMT.

o

Upozornění

Oproti běžnému průběhu dochází pro letošní jednotnou přijímací zkoušku k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

V letošním školním roce skládají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. Bodové zisky, které uchazeči získají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky v rámci této zkoušky, obdrží pro přijímací řízení obě školy, které uchazeč uvedl na přihlášce ke vzdělávání.

 

Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek

„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

Anonymizovaná pozvánka Cermatu s komentáři (příloha č. 2 pozvánky)

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy