Oznámení o termínu zkoušek 1. kola přijímacího řízení

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkoušky proběhnou v pátek 15. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 8:00 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pozvánky byly všem uchazečům, kteří budou konat jednotné testy na naší škole, zaslány doporučeně poštou dne 1. dubna 2016.

Všem uchazečům, kteří nebudou konat jednotné testy na naší škole, byly dne 1. dubna 2016 zaslány poštou „Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce“, ve kterých jsou uvedeny důležité informace k průběhu přijímacího řízení na naší škole.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 13. května 2016.

Adresa konání testů je stanovena v souladu s následujícím principem – jednotné testy koná uchazeč na škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí dle preferencí. V případě, že se škola uvedená jako
1. v pořadí neúčastní pilotního ověřování, koná uchazeč testy na škole uvedené na přihlášce jako
2. v pořadí dle preferencí.


Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkoušky proběhnou v pondělí 18. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 8:00 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Současně zveme Vaši dceru (Vašeho syna) k přijímací zkoušce z obecných studijních předpokladů do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhnev úterý 19. dubna 2016 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 11:45 hodin ve stanovených učebnách gymnázia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 1. dubna 2016.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 13. května 2016 pro přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a 3. května 2016 pro přijímací zkoušku z obecných studijních předpokladů.

Adresa konání testů je stanovena v souladu s následujícím principem – jednotné testy koná uchazeč na škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí dle preferencí. V případě, že se škola uvedená jako
1. v pořadí neúčastní pilotního ověřování, koná uchazeč testy na škole uvedené na přihlášce jako
2. v pořadí dle preferencí.

Mgr. Pavel Kerekeš v.r., ředitel školy