Oznámení o zahájení přípravných kurzů pro žáky 9. tříd základních škol

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd budou zahájeny 31.1.2018 resp. 1.2.2018. Na základě zvolených termínů z přihlášek bylo rozhodnuto o otevření čtyř kurzů – 2 ve středu a 2 ve čtvrtek.

Termíny kurzů:

středa od 31.1.2018 do 4.4.2017 – učebna č.7
středa od 31.1.2018 do 4.4.2017 – učebna č.8
čtvrtek od 1.2.2018 do 5.4.2018 – učebna č.7
čtvrtek od 1.2.2018 do 5.4.2018 – učebna č.8

– začátek vždy v 15:00 hodin, konec v 17:15 hodin (15 minut přestávka)

o

Kurz zahrnuje:
9 lekcí z českého jazyka po 60 minutách
9 lekcí z matematiky po 60 minutách

Místo konání:
budova Masarykova gymnázia, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor (vstup předním vchodem)

Lektoři:
plně kvalifikovaní a zkušení učitelé Masarykova gymnázia, Příbor, p.o.

o

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy