AKTUALITY

Globální rozvojové vzdělávání na naší škol...

Co je to GRV
„Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které čím dál více ovlivňují ž...

Pokračovat

Zeměpisná klání

Druhé pololetí školního roku je každoročně bohatě zásobeno čtyřmi typy zeměpisných soutěží: Zeměpisnou olympiádou, Geologickou olympiádou, soutěží Geologické kladívko pořádanou Vysokou školou báňskou v Ostravě a Euror...

Pokračovat

Herbář rostlin

Biologie je jeden z předmětů, který se na naší škole učí ve všech ročnících. Jelikož je to nauka o všem živém, snažíme se, aby to nebylo jen teoretické učení. Mikroskopování, tvorba preparátů či laboratorní pokusy jso...

Pokračovat

I tohle je botanická exkurze

Koncem června vyrazili žáci kvinty a 1.A na biologickou exkurzi do arboreta Štramberk. Tato exkurze završuje studium botaniky v prvním ročníku. Navazuje na předchozí exkurzi do Černého lesa a zároveň je poslední částí...

Pokračovat

Tercie vyrazila do Hranického krasu

Naši učitelé se letos snažili využít školní rok až do posledního týdne, a proto jsme se v úterý 25. 6. 2019 vydali na zeměpisnou exkurzi do Teplic nad Bečvou. Po hodinové pauze ve Studénce se vlak vydal směrem do Hran...

Pokračovat

Jak jedem v „Popojedem..“

Ve školním roce 2018/2019 probíhal na naší škole projekt z oblasti prevence rizikových projevů chování s názvem „Popojedem…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, byl zaměřen na prevenci rizikového chování ž...

Pokračovat

Pétanque na MGP

V maturitním týdnu 2018/2019 se žáci, kteří vnímají maturitu jako vzdálenou budoucnost, utkali o nejlepšího pétanquistu MGP.

...

Pokračovat

V dějepisu jsme 5. nejlepší v republice!...

Každoročně se žáci třetího a čtvrtého ročníku osmiletého studia zúčastňují Dějepisné olympiády. Záštitu nad její organizací převzalo Talentcentrum Národního institutu pro vzdělání.

Dějepisná olympiáda je postup...

Pokračovat

Partneři

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás