AKTUALITY

Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 1. ročníku a primy proběhne v pondělí 4.9.2017 v aule gymnázia v 7:55 hodin. Pro ostatní ročníky bude školní rok zahájen ve stejnou dobu v kmenových třídách. Vstup do budovy b...

Pokračovat

Příroda nemá prázdniny, exkurze červnem ne...

Příroda si žije po svém, mnoho svých krás vystavuje na odiv v době prázdnin, kdy je škola pro žáky zavřená. Jde vlastně o výzvu, kterou jsme přijali – v červenci i v srpnu byl pro bývalé i budoucí žáky biologick...

Pokračovat

Hudební ohlédnutí

Dne 27. června 2017 proběhly na naší škole dva koncerty. Na obou jsme vystoupili my, žáci Masarykova gymnázia. Kdo se jich zúčastnil, dá mi za pravdu, že program byl vskutku pestrý. Mohli jste slyšet jak klasickou hud...

Pokračovat

Závěr školního roku v BROSE Kopřivnice...

Předposlední školní den se kroky vybraných žáků kvinty ubíraly místo směrem ke gymnáziu do průmyslové zóny v Kopřivnici, kde paní učitelka Eva Koďousková zařídila exkurzi do automobilové firmy Brose, ovšem s výkladem ...

Pokračovat

CD „Vůně francie“

Dne 15. června 2017 se uskutečnilo  nahrávání CD „Vůně Francie”. Pod tímto názvem se skrývá mnohaletá práce žáků i učitelů, konkrétně Mgr. Blanky Hrubé jako sbormistryně a Mgr. Hany Le Folgocové, která se starala o ja...

Pokračovat

Setkání abiturientů Masarykova gymnázia v ...

Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1967 (včetně).

Setkání se uskuteční v sobotu 9.9.2017 v aule Masary...

Pokračovat

Vídeňské reminiscence

Dne 16. června 2017 se konala tradiční exkurze žáků Masarykova gymnázia do Vídně určená pro studenty prvního ročníku a kvinty. Jejich počet byl pak vzhledem k nevyužité kapacitě dvou autobusů doplněn dalšími žáky druh...

Pokračovat

Kvarta na Bílé

Koncem května se žáci kvarty vydali na pětidenní kurz strávený na chatě Bílá v Beskydech. Během těchto pěti dní žáci pokořili korunu Himaláje, přistáli na Marsu, stavěli mosty, potápěli lodě, vyšlápli si na Charbulák,...

Pokračovat

Partneři

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás