Potravinová sbírka 2016

Po velmi pozitivní zkušenosti z loňského roku se i v tom letošním rozhodlo Masarykovo gymnázium zapojit do „Potravinové sbírky“ organizované Potravinovou bankou Ostrava, z.s. Jednalo se o humanitární akci zaměřenou na pomoc lidem v nouzi. Příjemci pomoci jsou:

oo– lidé bez domova;

oo– lidé v azylových domech, v momentální sociální nouzi;

oo– lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením.

Žáci školy byli nejprve seznámeni s podmínkami a důvody sběru potravin svými třídními učiteli a vyučujícími biologie. Vybíraly se zejména trvanlivé potraviny před datem spotřeby – těstoviny, dětské přesnídávky, mouka, cukr, olej, čaje, konzervy všeho druhu, rýže, paštiky, polévky v sáčku, sirupy, cukrovinky pro děti, apod. Jako speciální dárek se i letos mezi dary objevily adventní kalendáře. Samotný průběh sbírky ukázal, že žákům i zaměstnancům naší školy není složitá životní situace těchto lidí lhostejná.

Ne vždy se nám může v životě podařit pomoci tak snadným, a přitom efektivním způsobem. Využili jsme šanci ukázat, že nejsme k lidem v nouzi lhostejní. Potraviny pomohou často více než odpovídající finanční obnos. Sbírka probíhala od 10.10.2016 do 18.10.2016 a díky přispění více než stovky rodin našich žáků i celé řady vyučujících se podařilo vybrat 340 kg potravinové pomoci odpovídající přibližně hodnotě 16 125 Kč. Tím jsme o cca 12 % navýšili výsledek naší sbírky v loňském roce.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně potravinové sbírky zúčastnili. Ne všichni z nás mají to štěstí, že je o ně dobře postaráno. Věříme, že náš příspěvek v podobě potravin přinese aspoň na chvíli ulehčení v životě těm, kteří naši pomoc potřebují.

 

2016_potrav

2016_potr_sb_cert