Potravinová sbírka 2018

Po velmi pozitivní zkušenosti z loňského roku se i v tom letošním rozhodlo Masarykovo gymnázium zapojit do „Potravinové sbírky“ organizované Potravinovou bankou Ostrava, z.s. Jednalo se o humanitární akci zaměřenou na pomoc lidem v nouzi. Příjemci pomoci jsou:
oo– lidé bez domova;
oo– lidé v azylových domech, v momentální sociální nouzi;
oo– lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením.

Žáci školy byli nejprve seznámeni s podmínkami a důvody sběru potravin svými třídními učiteli a vyučujícími biologie. Vybíraly se zejména trvanlivé potraviny před datem spotřeby – těstoviny, dětské přesnídávky, mouka, cukr, olej, čaje, konzervy všeho druhu, rýže, paštiky, polévky v sáčku, sirupy, cukrovinky pro děti, apod. Samotný průběh sbírky ukázal, že žákům i zaměstnancům naší školy není složitá životní situace těchto lidí lhostejná.

Letos se mnoho tříd (zejména z osmiletého gymnázia) zapojilo tím způsobem, že místo nošení potravin z domova vybrali peníze a zakoupili potraviny v jednom z několika blízkých obchodů. Efektivita výběru příspěvků do potravinové sbírky se tím výrazně zvýšila.

Ne vždy se nám může v životě podařit pomoci tak snadným, a přitom efektivním způsobem. Potraviny pomohou často více než odpovídající finanční obnos. Sbírka probíhala od 12. října 2018 do 19. října 2018 a díky přispění výrazné většiny našich žáků či jejich rodin i celé řady vyučujících se podařilo vybrat 545,75 kg potravin v odhadnuté hodnotě 27 287 Kč. Tím jsme o cca 15 % navýšili výsledek naší sbírky v loňském roce (ačkoli již ten bylo možno považovat za mimořádný) a stali jsme se tak dle sdělení Potravinové banky Ostrava, z.s. největším přispěvatelem sbírky pořádané Moravskoslezským krajem u příležitosti Mezinárodního dne vymýcení chudoby.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně potravinové sbírky zúčastnili. Využili jsme šanci ukázat, že nejsme k lidem v nouzi lhostejní. Ne všichni z nás mají to štěstí, že je o ně dobře postaráno. Věříme, že náš příspěvek v podobě potravin přinese aspoň na chvíli ulehčení v životě těm, kteří naši pomoc potřebují.